Skip to content

Felaktig rättstillämpning när domstol inte klarlade anknytningsfråga - måste prövas på nytt

Foto: Janerik Henriksson/TT

Migrationsdomstolen har, i strid med praxis, underlåtit att själv klarlägga frågan om anknytning när en ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsdomstolens rättstillämpning är därför oförenlig med principen om att frågan om uppehållstillstånd är saken i målet. Målet ska därför återförvisas till migrationsdomstolen som på nytt får pröva frågan om uppehållstillstånd i dess helhet, det konstaterar Migrationsöverdomstolen.

 

I mars 2018 avslog Migrationsverket mannens ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, flyktingstatusförklaring, resedokument samt alternativ skyddsstatusförklaring.

Även ansökan om övrig skyddsstatusförklaring avslogs och Migrationsverket beslutade dessutom att utvisa honom ur landet.

Mannen överklagade till Migrationsdomstolen i Göteborg och yrkade att han även har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin maka och sitt barn.

Målet återförvisades
Migrationsdomstolen återförvisade målet till Migrationsverket för att pröva om det fanns förutsättningar att bevilja mannen uppehållstillstånd på grund av anknytning.

I samma dom avslog migrationsdomstolen yrkandena om flyktningstatusförklaring och resedokument, samt alternativ skyddstatusförklaring, dessutom upphävdes utvisningsbeslutet.

Överklagade till Migrationsöverdomstolen
Mannen överklagade till Migrationsöverdomstolen och yrkade i första hand att domen skulle undanröjas och målet återförvisas för ny handläggning.

Enligt mannen hade samtliga omständigheter till grund för uppehållstillstånd inte prövats i samma process, vilket strider mot principen att frågan om uppehållstillstånd är saken i målet.

Han ifrågasatte även den bevisvärdering som migrationsdomstolen gjort i målet.

Inte fått sin prövning i samma process
Migrationsöverdomstolen ger nu mannen rätt, och undanröjer migrationsdomstolens dom.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att bedömningen av samtliga omständigheter som tas upp till stöd för uppehållstillstånd "inte får sin prövning i en och samma process".

Rätten konstaterar dessutom att migrationsdomstolen angett att målet inte är tillfredsställande utrett utan en DNA-undersökning för att fastställa faderskapet, och återförvisat målet till Migrationsverket.

Har stridit mot praxis
Genom återförvisningen har migrationsdomstolen i strid med praxis, enligt Migrationsöverdomstolen, "underlåtit att själv klarlägga frågan om anknytning".

Rättstillämpningen i domen är därför oförenlig med principen om att frågan om uppehållstillstånd är saken i målet – och får därmed anses vara uppenbart felaktig.

Felet kan inte avhjälpas i Migrationsöverdomstolen, och målet återförvisas därför till migrationsdomstolen – som på nytt får pröva frågan om uppehållstillstånd i dess helhet.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt