Skip to content

Får inte ut maskade uppgifter i sons dödsorsaksintyg - kan kränka den avlidnes frid

Foto: Edis Potori/RMV

Pappan ville få reda på varför han son dog, och begärde ut hans dödsorsaksintyg. Men intyget maskades - av hänsyn till den avlidne. Nu slår kammarrätten fast att sekretess råder. 

 

En man begärde att få del av utlåtande och dödsorsaksintyg i ett viss ärende, som avsåg hans egen avlidne son.

Den begärda handlingen lämnades ut, men vissa uppgifter hade blivit maskade med hänvisning till att de omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och därför inte kunde lämnas ut.

"Presumtion för sekretess"
Enligt lagrummet råder presumtion för sekretess, och sekretessen gäller även till förmån för avliden. I praxis har uttalats att sekretess kan gälla för integritetskänsliga uppgifter som det med fog kan antas att den avlidne inte velat skulle komma till någon annans kännedom efter hans eller hennes död.

Rättsmedicinalverket anser att det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men; särskilt med hänsyn till den avlidnes frid.

Överklagade
Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm, och framhöll bland annat att han "vill veta orsaken till sonens död och få ett avslut". Mannen uppgav även att "han inte kommer att lida något men om dessa uppgifter röjs eftersom ovissheten är värre än verkligheten".

Kammarrätten instämmer dock med Rättsmedicinalverkets bedömning och avslår därför överklagandet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt