Skip to content

Får inte hjälp av hemtjänsten med att bära in ved - kan värma bostaden med el

Foto: Claudio Bresciani/TT

Kvinnan ville ha hjälp av hemtjänsten att bära in ved men fick nej av kommunen. Hon överklagade till förvaltningsrätten som gav henne rätt - men nu upphäver kammarrätten domen - och kvinnan nekas vedbärarhjälp. 

 

En kvinna beviljades i januari 2005 hemtjänst efter ett beslut av Utbildnings- och omsorgsnämnden i Älvkarleby kommun. Samma nämnd fattade i augusti 2017 ett nytt beslut om vissa hemtjänstinsatser för kvinnan.

I januari 2018 begärde kvinnan hjälp med att bära in ved i bostaden.

Avslog begäran
Nämnden avslog hennes begäran med motiveringen att el fanns indraget i bostaden.

Kvinnan överklagade besluten från 2017 och 2018 till Förvaltningsrätten i Uppsala, och yrkade att det tidigare beslutet från 2005 skulle gälla. Förvaltningsrätten konstaterade att de olika besluten skiljer sig till sin ordalydelse, och ansåg att nämnden med de senare besluten hade begränsat kvinnans rätt till bistånd.

Upphävde beslutet
Eftersom nämnden enligt förvaltningsrätten inte hade presenterat någon utredning avseende bostadens uppvärmning, biföll domstolen kvinnans överklagande. Förvaltningsrätten upphävde alltså nämndens beslut från augusti 2017 och januari 2018.

Nämnden överklagade till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten menar att en insats inte förändras bara för att ordalydelsen i besluten ändras. De senare besluten var därför inte möjliga att överklaga avseende insatser för städning och matlagning.

När det gäller hjälp med ved konstaterar kammarrätten att kvinnan bytte till veduppvärmning 2012, alltså flera år efter hon beviljades hemtjänst. Bärhjälpen utfördes då av en privat utförare. Därmed kan inte nämnden anses ha beviljat insatsen, anser kammarrätten.

Har el indraget
Därför ska beslutet från januari 2018 ses som en prövning av en ny ansökan, och är därmed möjligt att överklaga. Kammarrätten konstaterar därefter att kvinnan har el indragen i sin bostad och att hon tidigare haft elradiatorer.

Därför finns andra uppvärmningsmöjligheter för bostaden än vedeldning. Nämnden hade därför anledning att avslå kvinnans ansökan om hjälp med att bära in ved, menar kammarrätten, och bifaller nämndens överklagande.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt