Skip to content

Familjs rätt till uppehållstillstånd borde prövats i ett sammanhang - mål återförvisas

Foto: Hasse Holmberg/TT

De fyra i familjen skulle utvisas, slogt Migrationsdomstolen fast. Men familjen överklagade och menade att rätten inte "tagit ställning till barnens situation." Nu återvisas ärendet av Migrationsöverdomstolen.  

 

I september 2018 avslog Migrationsverket en mans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd och beslutade att utvisa honom.

Månaden därpå fick mannens hustru och två barn motsvarande besked.

Mannen och den övriga familjen överklagade var för sig.

Dom i Migrationsdomstolen
Föräldrarnas överklaganden avslogs genom dom i december samma år, av Migrationsdomstolen i Stockholm.

Nu har alla fyra familjemedlemmarna överklagat till Migrationsöverdomstolen, MiÖD, och yrkat att de ska beviljas uppehållstillstånd.

Enligt familjen borde det ena barnets diagnos medföra att det finns synnerliga skäl för dem att få stanna i Sverige.

"Mycket kortfattad"
Enligt familjen är migrationsdomstolens dom "mycket kortfattad" och domstolen har inte tagit ställning till barnens situation - trots att detta har begärts.

Enligt MiÖD verkar det som om Migrationsverket bara överlämnat handlingarna i mannens ärende till migrationsdomstolen, som sedan prövat endast mannens och hans hustrus överklaganden.

Brist i handläggningen
Migrationsdomstolen har således inte prövat de båda barnens överklaganden och har heller inte vidtagit några åtgärder för att få deras ärenden överlämnade - trots att de uttryckligen överklagat Migrationsverkets beslut.

Detta är enligt MiÖD en allvarlig brist i handläggningen.

Frågan om familjens rätt till uppehållstillstånd bör, bland annat med hänvisning till vad som uppgetts avseende ett av barnen, prövas i ett sammanhang.

Migrationsdomstolens dom undanröjs nu därför, och målen visas åter till migrationsdomstolen för ny prövning.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt