Skip to content

Fackets stridsåtgärder var olagliga - men företagets VD får betala rättegångskostnad på 2,7 miljoner

Foto: TT

Mannens företag drevs i konkurs till följd av fackförbundet Byggnads blockad. I december 2017 slog tingsrätten fast att blockaden hade kränkt företagets rättigheter enligt Europakonventionen och att Byggnads därför var skadeståndsskyldiga. Även Svea hovrätt slår fast att fackets strids-åtgärder till viss del var olagliga, men dock inte så kvalificerat otillbörliga att de skulle vara skadeståndsgrundande. Företagets VD får därför betala förbundets rättegångskostnader på 2,7 miljoner kronor.

 

- Det här fallet visar hur svårt det är för enskilda att tillvarata sina rättigheter och utmana mäktiga motparter, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

Mannen ägde och drev ett mindre byggföretag med tre anställda där ingen av de anställda var medlem i någon fackförening.

Under våren 2006 kontaktades företaget av fackförbundet Byggnads i syfte att branschens kollektivavtal skulle bli bindande för företaget, antingen på så sätt att företaget blev medlem i arbetsgivarorganisationen eller genom att ett så kallat hängavtal tecknades direkt med Byggnads.

Skulle kosta pengar
Om företaget Skulle acceptera ett avtal direkt med Byggnads skulle fackförbundet kräva en ”granskningsavgift” på 1,5 procent av de anställdas löner, som skulle gå till att kontrollera om anställningsvillkoren uppfyllde kollektivavtalets krav.

Om företaget å andra sidan skulle bestämma sig för att gå med i Sveriges Byggindustrier skulle det slippa undvika granskningsavgifter men istället tvingas stödja arbetsgivarorganisationen, liksom intresseorganisationen Svenskt Näringsliv.

Ville inte sympatisera med Svenskt näringsliv 
Varken mannen eller hans anställda tyckte att företaget skulle teckna kollektivavtal eller gå med i arbetsgivarorganisationen.

Mannen ansåg att han vid ett kollektivavtal indirekt skulle innebära ett ekonomiskt stöd till Byggnadspolitiska verksamhet, vilket han inte villa bidra till. 

Samtidigt kunde han inte heller sympatisera med de frågor som Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv drev och yrkade därför på att få teckna ett avtal utan så kallad granskningsavgift vilket Byggnads inte ville acceptera.

Därför försatte Byggnads företaget i blockad, trots att företagets villkor, enligt VD:n, var lika bra eller bättre än vad kollektivavtalet förutsatte. 

Bolaget gick efter detta i konkurs.

Stämde Byggnads och fick rätt i tingsrätten
Efter att Europadomstolen underkänt systemet med granskningsavgifter stämde mannen år 2009 Byggnads och begärde ersättning för den skada som blockaden hade orsakat.

I december 2017 slog tingsrätten fast att Byggnads skulle betala ersättning till mannen eftersom stridsåtgärderna kränkt företagets rättigheter enligt Europakonventionen och varit så pass otillbörliga att fackförbundet blivit skadeståndsskyldigt.

Tvingas betala skadestånd
Även hovrätten slår fast att Byggnads stridsåtgärder till viss del har varit olagliga, men att mannen inte har någon rätt till skadestånd.

Detta eftersom det inte varit fråga om ett sådant "kvalificerat otillbörligt agerande" som är skadeståndsgrundande enligt den praxis som finns från Högsta domstolen.

Mannen ska därför betala Byggnads rättegångskostnader på sammanlagt 2 716 200 kr.

"Stor seger för de som värnar den svenska modellen"
Från Byggnads sida är man nöjda med utfallet i domen och anser att den är en viktig del i arbetet med att skapa ordning och reda i byggbranschen. 

- Det här är en stor seger för alla som värnar den svenska modellen och en rejäl förlust för de som vill förstöra den. Hovrättens dom innebär att frågan om stridsåtgärders lovlighet ska prövas och avgöras inom det arbetsrättsliga systemet, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads i ett pressmeddelande. 

-  I grund och botten handlar det här om vår möjlighet att få företag att teckna kollektivavtal. Det är bara så vi kan ha ordning och reda i byggbranschen, få stopp på osund konkurrens och se till att våra medlemmar får bra villkor, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads i samma pressmeddelande.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt