Skip to content

"Få tecken på att Ryssland och Nato närmar sig varandra" - Must varnar för osäkert världsläge

Generalmajor och mustchefen, Gunnar Karlsson. Foto: Claudio Bresciani/TT

En fortsatt osäker omvärld och ett utökat säkerhetshot har bidragit till att Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, haft ett mer intensivt år än på länge. Det framgår av verksamhetens årsöversikt för 2018 som presenteras idag. 

 

- Det osäkra omvärldsläget tydliggör vikten av en effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst. Jag kan konstatera att våra tjänster och vår kompetens är mer efterfrågad än på länge, säger generalmajor Gunnar Karlsson, chef för Must.

I årsöversikten, som presenteras idag, lyfts ett antal händelser fram där underrättelseverksamheten varit särskilt intensiv under fjolåret.

Rysk-amerikanska relationerna försämras
Must skriver, i likhet med Säkerhetspolisen, att de rysk-amerikanske relationerna försämrades på ett flertal områden under förra året. 

- Utvecklingen i närområdet kommer de närmsta åren fortsatt att präglas av motsättningar mellan Ryssland och Nato och det finns idag få tecken på att aktörerna är beredda att närma sig varandra för att hantera säkerhetsutmaningarna.

Must konstaterar även att Kina strävar efter att få ett ännu större internationellt inflytande och "vill vara med och utforma den globala arenas spelregler".

Vikten av cybersäkerhet ökar
I årsöversikten framhäver Must dessutom att cybersäkerhet är en strategisk angelägenhet med grundläggande betydelse för fred, säkerhet och global utveckling.

Under förra året ökades därför samarbete om cybersäkerhetsfrågor samtidigt som motåtgärder mot cyberhot förstärktes.

Frågor som enligt Must är mycket viktiga i ett totalförsvarsperspektiv. 

- Det finns dock mycket kvar att göra och det öppna, säkra och fredliga internet som vi under några årtionden vant oss vid kommer vi framöver inte kunna ta för givet, säger generalmajor Gunnar Karlsson, chef för Must.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt