Skip to content

”Ett intensivt år för MSB” visar årsrapporten - sammanlagt över 200 insatser

Bild från MSB:s kontor i centrala Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

År 2018 var ett intensivt år för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) insatsverksamhet. Bland annat gjorde myndigheten flera insatser i internationella humanitära kriser. Det framgår av myndighetens årsrapport.

 

Enligt årsrapporten genomförde MSB 122 internationella och 91 nationella insatser under år 2018.

Enligt MSB är det färre internationella insatser än under ett ”vanligt år”.

Skogsbränderna har påverkat
En anledning till att de internationella insatserna var färre är de omfattande skogsbränder som drabbade Sverige och påverkade MSB:s internationella insatsverksamhet.

Efter bränderna står det enligt MSB ännu tydligare klart att den internationella insatsverksamheten bidrar till att stärka den nationella krisberedskapen.

Operativa erfarenheter från katastrofer och väpnade konflikter i andra länder är avgörande för att skapa beredskap för kriser också i vårt eget land. Skogsbränderna 2018 var inte alls olika de omfattande katastrofer som sker i andra länder. Situationen var i själva verket väldigt lik de internationella katastrofer som Sverige har arbetat i under 30 år, säger Jakob Wernerman, chef för MSB:s enhet för insatser.

Flera insatser i internationella kriser
Under förra året genomförde MSB flera insatser i några av de mest omfattande humanitära kriserna i världen, bland annat i Nigeria, i Centralafrikanska republiken, i Demokratiska Republiken Kongo, och i Sydsudan.

MSB har även stöttat den pågående fredsprocessen i Colombia och bistått i konflikterna och hungersnöden i Jemen, samt bidragit till den fortsatta hanteringen av flyktingkrisen i Bangladesh.

Enligt MSB var de mest omfattande internationella insatserna under 2018 åtgärder som möjliggör för humanitär hjälppersonal att nå ut till drabbade områden, exempelvis genom boendelösningar, kontor, konstruktion, logistik, säkerhet och sjukvård.

Målet för insatsverksamheten rädda liv
Enligt MSB är det övergripande målet för insatsverksamheten att rädda liv, lindra nöd, skydda egendom, värna miljö, främja frihet och säkerhet, och stärka motståndskraft mot kriser och katastrofer både i Sverige och runt om i världen.

MSB:s internationella insatsverksamhet finansieras via Sida eller UD.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt