Skip to content

"En seger för rättssäkerheten" - justitieutskottet säger nej till att åklagare ska utse försvarare

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M). Foto: Claudio Bresciani/TT

Riksdagens justitieutskott säger nej till regeringens förslag om att åklagare ska få utse offentliga försvarare och föreslår istället att jourföordnanden ska göras av en nationell domstolsjour. Det beslutade justitieutskottet under gårdagens sammanträde.

 

- Justitieutskottets beslut är ett nederlag för Morgan Johansson och en seger för rättssäkerheten i svenska domstolar, säger moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell till Dagens Juridik.

I dagsläget är det domstolarna som fattar beslut om offentliga försvarare, men eftersom domstolarna inte har öppet på kvällar och helger kan det dröja innan en misstänkt får tillgång till en offentlig försvarare.

Därför har regeringen föreslagit att åklagare ska få rätt att utse offentliga försvarare utanför domstolarnas kontors- och beredskapstider, ett förslag som mött skarp kritik från flera håll (Dagens Juridik 2019-02-25, Dagens Juridik 2019-02-20). 

Justitieutskottet uppmanar riksdagen att rösta nej
Enligt regeringen bör uppgiften även i fortsättningen tillhöra domstolarna i första hand, samtidigt som det skulle vara för kostsamt och ineffektivt att införa ett joursystem.

Justitieutskottet delar regeringens uppfattning om att det finns ett behov av att kunna utse en offentlig försvarare även under kvällar och helger, men att förslaget att åklagare ska kunna utse offentliga försvarare kan ifrågasättas av både principiella och rättssäkerhetsskäl.

- Det var en mycket dålig idé från första början att åklagare skulle få utse offentliga försvarare, både av principiella skäl och av rättssäkerhetsskäl. Jag är glad att en majoritet i riksdagen tyckte likadant och nu alltså går emot regeringen, säger Johan Forssell (M).

Justitieutskottet anser istället att det bör införas en form av joursystem inom domstolarna som kan utföra uppgiften.

Införandet av rättshjälpsdirektivet drar ut på tiden

Utskottet konstaterar att det är olyckligt att Sverige nu inte kommer kunna genomföra rättshjälpsdirektivet i tid, men framhåller samtidigt att det inte finns ett tillräckligt tungt vägande skäl att godta regeringens förslag.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom förslaget och anser att riksdagen ska anta regeringens förslag.

De anser att förslaget är nödvändigt, bland annat, för att kunna följa rättshjälpsdirektivet och att Sverige annars riskerar att få betala höga belopp i vite.

"Skiljer oss inte i sak"
Enligt Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i justitieutskottet, finns det enligt de som reserverar sig mot utskottet mer resurseffektiva förslag än inrättande av en nationell domstolsjour.

- Vi skiljer oss inte åt i sak, alla vill vi att en offentlig försvarare ska kunna förordnas även under kvällar och nätter och att det i grunden är en uppgift för domstolarna.. 

- Med regeringens uppdrag till domstolsverket, att lämna förslag på en rättssäker och resurseffektiv ordning om en begränsad beredskap att förordna offentlig försvarare i brådskande fall, ser vi möjlighet till en ordning som innebär att rättsväsendets resurser kan användas på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt än att införa en nationell jourdomstol, säger han till Dagens Juridik.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt