Skip to content

Dömdes för våldtäkt av ex-sambo - nu frias han på grund av kvinnans "komplicerade personlighet"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mannen dömdes i tingsrätten för våldtäkt av sitt ex. Nu river hovrätten upp domen. Även om utredningen talar för att kvinnan utsatts för ett sexuellt övergrepp kan man, skriver rätten, inte bortse från hennes "komplicerade personlighet". 

 

En idag 29-årig man åtalades i november 2018 vid Kalmar tingsrätt för en rad brott - däribland våldtäkt, grov fridskränkning och misshandel.

"Stormig relation"
Målsäganden i målet är 29-åringens tidigare flickvän, som han haft ett förhållande med till och från sedan 2014. Paret har även en son tillsammans. Av uppgifter från parterna själva samt flertalet närstående vittnen framgår att parets relation genomgående har varit "stormig" och kantats av verbala såväl som fysiska bråk.

Relationen ska sedan ha avslutats permanent i början av 2018.

"Tvingade sig till samlag"
Avseende åtalet om våldtäkt ska gärningen ha ägt rum i juli 2018, då 29-åringen och målsäganden ska ha stämt träff för att 29-åringen ville träffa parets son. Enligt kvinnan ska 29-åringen ha uppträtt aggressivt och hotfullt mot henne då han fått reda på att hon träffat en ny man, och 29-åringen ska sedan ha slitit av hennes kläder och tvingat sig till ett samlag.

29-åringen har dock bestridit detta och menat att samlaget skedde frivilligt, troligen på kvinnans initiativ.

Dokumenterade skador
Som bevisning gällande våldtäkten beaktade tingsrätten dock att det av ett rättsintyg framgick att kvinnan haft en "generell svullnad i underlivet" efter händelsen, samt att 29-åringen dokumenterats med märken från "rispor" av naglar på områden där kvinnan berättat att hon rivit mannen som motstånd under samlaget.

Tingsrätten konstaterade även att kvinnan hade berättat om händelsen för flera väninnor och syskon, och deras vittnesmål om hennes sinnestillstånd efteråt bedömdes ge ett starkt stöd till kvinnans berättelse.

Tingsrätten ansåg samtidigt, med avseende på mannens invändning, att det vore "föga troligt" att målsäganden skulle ha haft frivilligt samlag i sonens närvaro.

Tingsrätten dömde också 29-åringen för våldtäkt.

Fotografier
Åtalen avseende flertalet misshandelsfall och fridskränkning baserade sig på ett antal händelser under 2016, då 29-åringen var bosatt utomlands och målsäganden var på besök.

Enligt kvinnan ska det under dessa besök, till skillnad från vad som tidigare framkommit om parets verbala bråk och mindre fysiskt våld såsom knuffar och spottande, ha förekommit att 29-åringen utövat mer allvarligt våld såsom slag i kvinnans ansikte.

Som bevisning för detta åberopades ett flertal fotografier som kvinnan tagit av sina skador, vilka även skickats till hennes vänner.

Två och ett halvt års fängelse
Tingsrätten ansåg att denna omständighet tillsammans med fotografierna gav ett starkt stöd för kvinnans uppgifter, och ansåg att mannen skulle dömas för fem fall av misshandel - brott som formellt rubricerades som grov fridskränkning.

Påföljden för den samlade brottsligheten bestämdes till fängelse i två år och sex månader, och kvinnan tillerkändes 55 000 kronor i skadestånd.

"Osammanhängande"
Göta hovrätt gör nu en annan bedömning av kvinnans uppgifter och river som en konsekvens av detta upp tingsrättens dom. Enligt hovrätten framstår kvinnans uppgifter avseende misshandelsfallen som osammanhängande och detaljfattiga, och rätten poängterar att hon inte har kunnat redogöra för några händelser spontant utan helt utgått från de åberopade fotografierna för att kunna konkretisera gärningarna.

Hovrätten anser dessutom att fotografierna och deras datumangivelser vid flera påstådda misshandelstidpunkter skiljer sig från vad målsäganden uppgett i sitt vittnesmål - vilket enligt hovrätten innebär att det inte kan bevisas vilket av misshandelsbrotten som ägt rum vid vilket tillfälle.

Sammantaget frikänner hovrätten 29-åringen från grov fridskränkning.

"Komplicerade personlighet"
Även beträffande våldtäkten gör hovrätten en annan bedömning än tingsrätten, och anser att utredningen visserligen talar för att kvinnan blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp vid tidpunkten som omfattas av åtalet - men att det i sammanhanget inte går att bortse från hennes "komplicerade personlighet".

Denna kommer, enligt hovrätten, bland annat till uttryck genom hennes sätt att överdriva i sitt vittnesmål. Hovrätten betonar bland annat att det är svårt att se hur målsägandens påstående att 29-åringen försökt penetrera henne genom hennes shorts och trosor, orsakat henne "sådan smärta att hon gallskrek".

Åtalet ogillas
Hovrätten anser även att de vittnesmål som anförts till stöd för kvinnans berättelse har ett lägre bevisvärde än vad tingsrätten bedömt - bland annat eftersom dessa personer inte känt till den omständigheten att kvinnan under en månads tid före den påstådda våldtäkten skickat drygt 3 000 sms till 29-åringen, med ömsom kärleksförklaringar, ömsom hotelser av varierande slag.

Slutligen anser hovrätten inte att läkarintygen ger entydigt stöd åt gärningspåståendet, och åtalet om våldtäkt ogillas därmed.

Ett hovrättsråd är dock skiljaktigt och anser att tingsrättens dom gällande våldtäkt ska fastställas.

Dagsböter
Sammantaget döms 29-åringen i hovrätten endast för ett hemfridsbrott, för att vid ett annat tillfälle ha stannat kvar i kvinnans bostad trots att hon bett honom att gå därifrån.

Påföljden bestäms till dagsböter - som till följd av att mannen suttit häktad under en längre tid ska anses helt betalda.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Anna Ekdahl

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt