Skip to content

Dömda för gruppvåldtäkt under Centralbron ska utvisas - HD nekar prövning

Foto: Bezav Mahmod/SvD/TT

Två unga män - idag 17 och 19 år gamla - som i Stockholms tingsrätt dömdes för den medialt uppmärksammade våldtäkten mot en flicka under Centralbron i Stockholm ska utvisas. Det står klart när Högsta domstolen, HD, beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet.

 

Av utredningen framgår att männen en natt i september 2018 stötte på den då 15-åriga flickan och hennes väninna när de var på väg hem från en fest.

Tvingades utföra oralsex
Sällskapet bestämde sig för att röka hasch som männen hade med sig, och när flickorna ville lämna platsen uppstod en diskussion om betalning för narkotikan. Väninnan lyckades fly från platsen, men flickan blev utsatt för våld och tvingades sedan under hot att utföra oralsex på männen.

Händelsen avbröts när männen uppfattade att polis var tillkallad. Tingsrätten fann att flickans berättelse var detaljerad och trovärdig samt att den fick stöd i övrig bevisning så som vittnesmål från flickans vänner och polis.

Dömdes för grov våldtäkt
Båda männen, som är medborgare i Afghanistan och har sökt asyl i Sverige, dömdes därför för grov våldtäkt. Påföljden bestämdes för den äldre mannen till fängelse i två år och sex månader samt utvisning.

Den yngre mannen dömdes dock till tio månaders ungdomsvård, och utvisningsyrkandet avvisades med hänsyn till hans unga ålder och status som ensamkommande flyktingbarn.

"Stegrande aggressivitet"
Svea hovrätt gjorde dock delvis en annan bedömning, efter att såväl åklagaren som männen överklagat dit. Hovrätten delade tingsrättens bedömning i skuldfrågan, men ansåg det också vara utrett att den äldre mannen har vidrört flickans könsorgan med sin hand och att han därefter - med hjälp av den yngre mannen - har försökt genomföra ett vaginalt samlag med henne.

I påföljdsfrågan framhöll hovrätten att situationen för flickan måste ha varit "synnerligen pressande med de tilltalades hot och stegrande aggressivitet samt eskalerande krav på ersättning för haschet".

Männen har enligt hovrättens mening uttryckt "fullständig likgiltighet inför målsägandens situation och att hon mådde mycket dåligt".

Synnerligen grovt brott
Vidare har männen hindrat flickan från att ta sig från platsen. Mot bakgrund av detta bestämde hovrätten påföljden för den äldre mannen till tre års fängelse och tio års utvisning.

Domstolen framhöll att det rör sig om ett "synnerligen grovt brott", och att det - trots beaktande av den yngre mannens "ungdom och hans flyktingstatus" - finns skäl att besluta om utvisning.

Den yngre mannen dömdes därför till ett år och fyra månaders sluten ungdomsvård samt tio års utvisning.

Efter att männen överklagat domen beslutar HD alltså att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Hovrättens avgörande står därför fast.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt