Skip to content

”Chefsförakt och vi och dem-tänk” inom Polismyndigheten enligt internrevision

Foto: Jacob Stephenson/TT

Negativa kulturer som chefsförakt och ”vi och dem”-tänk gör det svårt för Polismyndigheten att uppnå verksamhetsmålen, enligt en internrevision som gjorts inom myndigheten. Det rapporterar Publikt, som ges ut av fackförbundet ST.

 

Enligt Publikt är internrevisionens bedömning att det finns flera kulturer inom Polismyndigheten som påverkar den interna styrningen och kontrollen negativt.

Internrevisionen ger exempel på uppdelningar i vi och dem-tänk som "polis eller civil", "man eller kvinna", "yttre eller inre tjänst".

Negativa kulturer
En annan negativ kultur som lyfts fram i revisionsrapporten är ”överprövningskulturen”, som enligt Publikt karaktäriseras av tröghet och förändringsovilja.

Enligt internrevisionens rapport resulterar detta i konsekvensen att fattade beslut inte följs fullt ut utan betraktas som diskussionsunderlag.

Kulturerna kring ledarskap och medarbetarskap pekas också ut som delvis problematiska med chefsförakt och otydligt medarbetaransvar.

Visselblåsarfunktion rekommenderas
Internrevisionen rekommenderar därför Polismyndighetens ledningsgrupp att komplettera styrdokument på alla nivåer med avsnitt som berör kultur- och värdegrundsfrågor.

Ett annat förslag från internrevisionen är att utse en myndighetsgemensam funktion med ansvar för att utveckla metodstöd och utföra uppföljningar av myndighetens arbete med dessa frågor.

Dessutom uppmanas Polismyndigheten att utreda om en visselblåsarfunktion bör utvecklas så att medarbetare anonymt kan anmäla missförhållanden som inte är brottsliga.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt