Skip to content

Byggbolag döms i hovrätten - kunde ha gjort mer för att förebygga fallolycka på Nordiska museet

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den museianställda kvinnan föll ner i en så kallad rörgrav och bröt armen. Bolaget som grävt gropen friades i tingsrätten, men nu river hovrätten upp domen och dömer bolaget till företagsbot. 

 

Statens Fastighetsverk anlitade ett bolag för att utföra arbeten i ett antal bergrum under Skansenberget på Djurgården i Stockholm. Bolaget skulle bland annat installera en sprinkleranläggning, vilket förutsatte att så kallade rörgravar grävdes för att säkerställa vattentillförseln.

1,5 meter djup
Under ombyggnaden skulle myndighetens hyresgäst Nordiska museet fortsätta att använda bergrummen för magasinering av museiföremål. Innanför en ståldörr som ledde in till bergrummen, hade en cirka 1,5 meter djup rörgrav grävts.

När en kvinna som arbetade på museet skulle gå in genom den låsta dörren ramlade hon ner i rörgraven, som då varken var övertäckt eller avspärrad, och bröt armen.

Ansågs uppfyllt plikt
Åklagaren väckte talan vid Stockholms tingsrätt om att bolaget skulle betala företagsbot på grund av arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppsskada. Tingsrätten ansåg dock att det i första hand varit myndigheten som varit skyldig att informera sin hyresgäst om möjligheterna att vistas i bergrummen och att museet, som också deltagit i byggmöten, på motsvarande sätt haft att informera sina anställda.

Vidare menade tingsrätten att det måste ha framstått som uppenbart olämpligt att gå in på området då det vid olyckstillfället bedrevs byggarbete där. Bolaget ansågs därmed ha gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga olycksfall.

Anses ha vållat kvinnans skada
Svea hovrätt river nu upp underinstansens dom och framhåller att det under vissa förhållanden måste ställas särskilda aktsamhetskrav på den som är ansvarar för arbetsmiljön. I detta fall var fanns en stor olycksrisk på grund av att rörgraven låg gömd bakom en dörr. Det är utrett att museianställda - trots att bolaget sagt att så inte skulle ske - någorlunda frekvent besökt magasinet under arbetets gång.

Detta måste företrädare för bolaget ha observerat och varit medvetna om. Bolaget hade kunnat vidta enkla åtgärder för att kraftigt reducera olycksrisken, exempelvis genom att sätta upp en skylt eller ställa ut en vakt vid dörren.

Underlåtenheten innebär ett sådant oaktsamt åsidosättande av arbetsmiljölagen att bolaget ska anses ha vållat kvinnans skada.

Bolaget åläggs därför att betala en företagsbot om 50 000 kronor.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

 

 

Ellen Bergkvist

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt