Skip to content

Bostadsrättsköpare vinner mot föreningen i oenig HD - får skadestånd för fel i pantregistret

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tio år efter köpet av bostadsrätten visade det sig att lägenheten var pantsatt av den förra ägaren - och att det fanns kreditgivare som nu ville ha ut sina panter. Mannen stämde bostadsrätts-föreningen som felaktigt hade intygat att det inte fanns några pantförskrivningar. Högsta domstolen går nu på mannens linje - men är oenig.

 

Mannen köpte våren 2006 en bostadsrätt i Solna norr om Stockholm. Vissa pantsättningar i bostadsrätten hade lösts i samband med tillträdet och mannen trodde att bostadsrätten i och med detta var obelastad.

Knappt tio år senare kontaktades dock mannen av en kreditgivare som uppgav att bostadsrätten utgjorde säkerhet för ett lån som på grund av misskötsamhet nu hade sagts upp. Kreditgivaren ville därför ta panten - alltså bostadsrätten - i anspråk och det visade sig snart att det fanns ytterligare en kreditgivare med motsvarande anspråk.

Inte redovisats
Dessa båda pantsättningar hade dock inte redovisats av bostadsrättsföreningen i det utdrag över pantsättningar som lämnats ut till fastighetsmäklaren inför överlåtelsen av bostadsrätten - trots att föreningen fått information om pantsättningarna under åren 2001–2005.

Mannen stämde bostadsrättsföreningen vid Solna tingsrätt som ansåg att den ofullständiga informationen hade lett till en skada för mannen eftersom han skulle bli tvungen att antingen lämna ifrån sig bostadsrätten eller lösa säljarnas lån - samtidigt som säljarna saknade ekonomisk förmåga att betala sin skuld.

Adekvat kausalitet
Det framgick också att någon i föreningen hade varit vårdslös genom att inte registrera de korrekta pantsättningsuppgifterna, vilket föreningen svarar för oavsett vems vårdslöshet det handlar om och oavsett om man lejt ut den ekonomiska förvaltningen till någon extern part, enligt tingsrätten.

Det var också uppenbart detta som ledde till att alla krediter inte hade lösts i samband med tillträdesdagen och det fanns därför så kallad adekvat kausalitet - ett godtagbart orsakssamband - mellan föreningens vårdslöshet och skadan för mannen.

Bostadsrättsföreningen ansågs därmed skadeståndsskyldig för den "tredjemansskada" som hade uppstått med hänvisning till det särskilda ansvar som föreningen hade haft för att de uppgifter om pantsättningar som lämnades ut var korrekta.

Hovrätten splittrad
Föreningen överklagade till Svea hovrätt som instämde i tingsrättens bedömning. Två domare var dock skiljaktiga och ville gå på föreningens linje med hänvisning till att det inte var bevisat att föreningen de facto hade agerat vårdslöst.

Domen överklagades av bostadsrättsföreningen till Högsta domstolen som också går på mannens linje.

HD konstaterar att köparen och föreningen inte har haft något avtalsförhållande och det finns heller inga särskilda föreskrifter som reglerar en bostadsrättsförenings skadeståndsskyldighet i den här typen av fall.

Föreningens bevisbörda
Enligt HD har dock köparen haft fog för att kunna förlita sig på att utdraget ur lägenhetsförteckningen var korrekt när det gällde pantsättningar. Föreningen är därmed skadeståndsskyldig för skadan.

HD konstaterar också att det är ostridigt att föreningen har fått information om alla pantsättningar. För att felet då inte ska anses bero på vårdslöshet är det då upp till föreningen att bevisa att så skulle vara fallet, menar HD - någonting som inte har skett:

"Det konkreta händelseförlopp som har realiserats motsvarar ett sådant händelseförlopp som man typiskt sett hade kunnat undvika genom att lämna ett fullständigt och korrekt utdrag. Det föreligger följaktligen adekvat kausalitet mellan utlämnandet och skadan”, skriver HD i domen.

Skiljaktigt justitieråd
Ett justitieråd, Petter Asp, är skiljaktigt i avgörandet och anser att talan ska ogillas. Även om föreningen har haft en skyldighet att lämna korrekta uppgifter till köparen innebär inte detta att de felaktiga upplysningarna kan sägas ha berott på vårdslöshet i samband med utlämnandet, enligt det skiljaktiga justitierådet.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt