Skip to content

Bolag vinner över kommun angående ersättning för ensamkommande - har rätt till miljoner

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Bolaget, som drev asylboende för ensam-kommande, fakturerade kommunen miljoner - men kommunen ville pruta fakturan. Nu ger tingsrätten bolaget rätt.

 

Ett bolag som drev asylboende för ensamkommande barn hade för perioden november 2015–februari 2017 fakturerat Karlshamns kommun avseende drygt 3 400 dygn till en kostnad av 700 kronor per dygn.

Kommunen medgav att ersättning skulle utgå för knappt 3 100 dygn till en kostnad av 319 kronor per dygn men bestred kravet i övrigt.

Stämde kommunen
Bolaget stämde därför kommunen vid Blekinge tingsrätt och yrkade att kommunen skulle betala drygt 2,6 miljoner kronor.

Kommunen medgav att betala drygt 1,1 miljoner kronor i ersättning.

Bolaget menade att kommunen inte hade velat ingå ett skriftligt avtal när bolaget föreslog ett sådant. Bolaget ansåg att kommunen var skyldig att betala skälig ersättning för bolagets tjänster.

"Inte berättigat"
Kommunen hävdade att bolaget inte var berättigat till ersättning för stöd och omsorg eftersom det inte hade tillhandahållits av bolaget, utan av kommunen eller av volontärer. Kommunen menade att 319 kronor per dygn utgjorde skälig ersättning för kost och logi, enligt Migrationsverkets huvudavtal med bolaget.

Drygt 300 dygn avsåg enligt kommunen sju stycken barn som antingen vistats kortare tid på boendet än vad bolaget angett, eller inte varit att anse som ensamkommande barn.

Tingsrätten menar att bolaget har uppfyllt sin bevisbörda avseende dygnsberäkningen, eftersom bolaget hade baserat sin beräkning på information från Migrationsverket.

Skälig dygnskostnad
Tingsrätten gör dock avdrag med 21 dygn avseende en person som fyllt 18 år under sin vistelse. Tingsrätten anser också att dygnskostnaden på 700 kronor är skälig. Priset är nämligen förenligt med bolagets prissättning i övriga kommuner.

Kommunen har dessutom känt till bolagets prissättning. Kommunens huvudavtal med Migrationsverket har avsett vuxna asylsökande, och kan därför enligt tingsrätten inte användas till ledning för en skälighetsbedömning av priset för ensamkommande barn.

Tingsrätten bifaller därför bolagets talan. Kommunen ska alltså betala drygt 2,6 miljoner kronor till bolaget, och även betala bolagets rättegångskostnader på knappt 485 000 kronor.

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt