Skip to content

Bolag förlorar mot anställda som gått över till konkurrerent - har inte läckt företagshemligheter

Foto: Henrik Holmberg/TT

Företaget stämde tre tidigare anställda - efter att de startat "konkurrerande verksamhet" och enligt stämningen röjt företagshemligheter. Men bolaget förlorar - och måste betala närmare sju miljoner i rättegångskostnader.  

 

Ett bolag har i Halmstads tingsrätt väckt talan mot tre före detta anställda, med yrkande om skadestånd. Enligt bolaget har de tidigare anställda röjt företagshemlig information för att tillsammans med tre andra personer starta och driva ett nytt bolag - med verksamhet som konkurrerar med bolagets.

Liknande verksamhet
Även det nystartade bolaget, och de tre personer som enligt bolaget varit inblandade i uppstarten av det nya bolaget, har stämts i målet.

Kärandebolagets verksamhet är kemikaliehantering, där kunder erbjuds tillgång till ett datasystem som innehåller en omfattande databas med information om kemikalier. Det nystartade bolaget, som bildades under 2015, bedriver också sådan verksamhet - och tillhandahåller ett kemikaliehanteringssystem som har stora likheter med kärandebolagets.

Tingsrätten fastslår inledningsvis att information om bolagets datasystem, och de databaser det inrymmer, utgör affärshemligheter.

Bolaget har i målet inte närmare preciserat på vilket sätt själva datasystemet skulle ha angripits, utan har istället pekat på likheterna mellan det egna systemet och svarandebolagets, samt den korta tid som svarandebolagets datasystem tagits fram på.

Inte lagts fram bevising
Tingsrätten anser dock att det inte är visat att de likheter som finns är så anmärkningsvärda att slutsatsen kan dras att man med någon högre grad av sannolikhet har använt sig av bolagets företagshemligheter vid utvecklandet av systemet.

Tingsrätten anser inte heller att det har lagts fram någon bevisning för att de tre tidigare anställda faktiskt skulle ha delat med sig av företagshemligt material, såsom datasäkerhetsblad, till svarandebolaget. Detta gäller även vad avser kundlistor - tingsrätten konstaterar att det är visat att det nya bolaget haft kontakt med flera av kärandebolagets kunder, såväl befintliga som presumtiva, men menar samtidigt att man utifrån minnet kan lista specifika kunder om man haft hand om en kundstock under flera år.

Inte visat några angrepp
Tingsrätten menar också att det förhållandet att det nya bolaget anlitat ett marknadsföringsbolag för att komma i kontakt med nya kunder talar emot att man skulle ha haft tillgång till några kundlistor.

Sammantaget anser tingsrätten att bolaget inte har visat att några angrepp skett på bolagets företagshemligheter - och käromålet lämnas därför utan bifall.

Bolaget åläggs dessutom av tingsrätten att betala svarandenas rättegångskostnader - en totalsumma som uppgår till nästan sju miljoner kronor.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt