Skip to content

"Bilder på kända platser på Instagram får ingen betydelse" - två av tre åtalade frias i terrormålet

Foto: Polisen

Solna tingsrätt dömer en person till sju års fängelse och utvisning för att ha förberett ett terroristbrott i IS:s namn, medan de andra två misstänkta för samma brott frias. Fyra av de totalt sex åtalade döms till mellan fyra och sex månaders fängelse för att ha finansierat IS:s verksamhet och en person frias helt.

 

Det var i december förra året som sex personer åtalades för olika brott, med kopplingar till terrorism.

Hade allvarligt kunnat skada Sverige
Åtalet för tre av de åtalade avsåg förberedelse till terroristbrott bestående i misstankar om att de tre personerna har skaffat och förvarat stora mänger kemikalier och annan utrustning i avsikt att bland annat döda och skada andra människor.

Om terroristbrottet hade fullbordats hade det allvarligt kunnat skada Sverige, menade åklagaren. Alla sex åtalades även för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, finansieringslagen.

Åtalen i den delen avser misstankar om att pengar som skickats från Sverige av de sex åtalade personerna till utländska mottagare, har gjorts tillgängliga för Islamiska Statens verksamhet utomlands.

"Haft uppsåt att spränga i IS namn"
Enligt tingsrätten är den bevisning som finns tillräcklig för att konstatera att den 46-åriga mannen skaffat vissa av de kemikalier som åklagaren påstått och att detta kunnat användas för att åstadkomma en sprängning.

Det är dessutom, enligt tingsrätten, bevisat att han tagit del av en bombinstruktion, samt att han "haft uppsåt att genomföra en sprängning i IS.s namn".

Viktiga omständigheter för denna bedömning har, enligt tingsrätten, varit den koppling som mannen haft till IS och det sätt på vilket han uttalat sig och agerat i olika sammanhang.

"Inget bevis om att det befattat sig med kemikalierna"
Bevisningen är dock, enligt tingsrätten, inte lika stark mot vare sig den 31-årige eller den 39-årige mannen som även dessa åtalades för förberedelse till terroristbrott.

Tingsrätten konstaterar att det inte finns något bevis om att 31-åringen tagit befattning med några kemikalier eller ens känt till dessa.

Han har visserligen uttalat sig och agerat på ett sätt som kan tolkas som att han skulle genomföra något i IS:s namn med 46-åringen och även varit den som sett till att de tre åtalade kunnat bo tillsammans, men detta räcker enligt tingsrätten inte för en fällande dom.

Att han lagt ut bilder på centrala platser i Stockholm på ett socialt medium får, enligt tingsrätten, "inte heller någon betydelse".

Rubriceras som terroristbrott
Tingsrätten har bedömt att den planerade sprängningen ska rubriceras som terroristbrott.

Det har, enligt tingsrätten, handlat om förberedelse till en sprängning i IS:s namn som skulle kunna döda och skada människor samt förstöra egendom.

Det finns dock ingen utredning om var och när en sprängning skulle kunna ske.

Med hänsyn till vad som är känt om dem som utför attentat i IS:s namn är det ändå enligt tingsrätten bevisat att en sprängning skulle kunna få dessa följder.

En sådan sprängning skulle kunna skada det öppna och säkra samhället samt skapa eller öka motsättningar mellan olika grupper i samhället samt injaga fruktan, varför det ska rubriceras som just terroristbrott.

Döms för finansiering av allvarlig brottslighet
Samtliga sex personer i målet åtalades för brott mot lagen om finansiering avsärskilt allvarlig brottslighet gällande överföringar på upp till 20 000 kronor.

I denna del döms 46-åringen för ett finansieringsbrott och 31-åringen för två sådana brott.

Två andra personer (en 35-årig man och 25-årig man) döms för ett finansieringsbrott vardera och de två 39-åriga männen frikänns i denna del.

Sju års fängelse och utvisning
Den man som döms för förberedelse till terroristbrott får sju års fängelse, sitter kvar i häkte och utvisas med ett livslångt återreseförbud.

De som döms för finansiering av terrorbrott döms till mellan fyra och sex månaders fängelse.

Det finns enligt tingsrätten inte förutsättningar att besluta om utvisning på grund av brott för de fyra andra personer som döms.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt