Skip to content

Gripen man blev ifråntagen benprotes – polisen får kritik från JO

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

En man med en underbensamputering fick inte behålla sin benprotes eller sina kryckor i arresten när han blev gripen för misstänkt misshandel. Nu riktar JO kritik mot Polismyndigheten för hanteringen av mannens ärende.

 

Bakgrunden till ärendet var att polisen i juli 2017 grep en man misstänkt för misshandel. I samband med avvisisteringen tog polisen ifrån honom bland annat hans benprotes och kryckor.

Våld och hot
Enligt Polisen var anledningen att det förekommit våld och hot i samband med ingripandet och att mannen var påverkad av alkohol. Åtgärden därför var av säkerhetsskäl.

I beslutet konstaterar JO att de föremål som en intagen får ha med i en polisarrest får begränsas om det är nödvändigt för den intagnes säkerhet eller för att ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas.

Även personliga hjälpmedel kan begränsas om det krävs av säkerhetsskäl.

Inte okej att ta benprotes
Att kryckorna togs ifrån mannen anser inte JO är värt att ifrågasätta.

Men gällande benprotesen uttalar JO att beslut om att ta ifrån en intagen en benprotes måste föregås av noggranna individuella överväganden eftersom en protes ersätter en skadad eller förlorad kroppsdel.

I det aktuella fallet fanns det enligt JO ingen uppgift som tyder på att mannen skulle skada sig själv.

JO ansåg inte heller att risken att mannen skulle skada andra var tillräckligt hög för att polisen inte skulle kunnat hantera situationen på ett mindre ingripande sätt.

Sammantaget anser JO därför att utredningen inte visar att det varit nödvändigt att ta ifrån mannen protesen med hänsyn till ordning och säkerhet.

JO:s kritik: flera brister
Enligt JO var det också en brist att Polismyndigheten inte ”tycks ha reflekterat” över om några särskilda åtgärder hade krävts för att underlätta mannens vistelse i cellen sedan han blivit fråntagen sin protes.

JO riktar därför kritik mot Polismyndigheten för att mannen inte fick behålla sin benprotes.

JO kritiserar även Polismyndigheten för bristande dokuementation i ärendet.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt