Skip to content

”Ansträngt läge på landets häkten” – Polisen tar fram nytt digitalt system

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Polismyndigheten arbetar med att ta fram ett nytt digitalt system som ska effektivisera och förbättra arbetssätt och flöden inne på landets arrester. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ”flera avgörande delar” inom polisverksamheten. Det rapporterar Polisen.

 

– Vi har ett väldigt ansträngt läge på landets häkten vilket påverkar arrestverksamheten. Det här verktyget kommer på sikt att bidra till att hanteringen av frihetsberövade underlättas avsevärt, säger Lena Byström, chef Utvecklingscentrum Öst och processägare för arrestfrågor.

Enligt Polismyndigheten är det nya digitala ärendehanteringssystemet (DAF) tänkt att underlätta för de som arbetar i ingripande verksamheten genom att underlätta avrapportering och korta arbetstiderna på stationen.

Ge en överblick av arresterade personer
För de som arbetar i inre tjänst ska systemet ge en överblick av de frihetsberövade i arresterna.

Det är tänkt att förenkla tillsynen av en frihetsberövad, minska risken för att frihetsberövade sitter kvar i arrestmiljön efter tidsfristens utgång, och skapa bättre förutsättningar för utredningspersonal att se de dokument som finns för varje frihetsberövad man arbetar med.

För ledningscentraler och stödverksamhet ska det nya systemet skapa bättre förutsättningar för vakthavande befäl både inom Noa (Nationella operativa avdelningen) och regionalt att få en operativ lägesbild av beläggningen av arresterna, samt förenkla framtagandet av statistikuppgifter av olika slag.

Pilotprojekt startar i början av maj
I början av maj kommer ett pilotprojekt av hanteringen av verktyget startas i Göteborg, Jönköping och Eksjö, och pågå fram till sista juni.

Pilotprojektet beräknas pågå ca 2 veckor på varje plats.

Enligt Polismyndigheten är målet att den första versionen av systemet som hanterar LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) ska vara i drift i slutet av 2019.

– Tanken är att det digitala systemet ska ersätta blanketter och formulär och ersätta lokala Excelfiler och One Note, och därmed få hanteringen mer enhetlig över hela landet, säger Anna Airijoki, tf. gruppchef för yttre verksamhetssystem på it-avdelningen.

JO på studiebesök
Förra veckan var Justitieombudsmannen (JO) på studiebesök hos Polismyndigheten för att få information om förutsättningarna för verktyget.

Enligt Polismyndigheten har JO också beslutat att utreda platsbristen på landets häkten, och se vad detta får för konsekvenser för dem som är frihetsberövade.

– Vi har tillsammans med Kriminalvården tillsatt en gemensam arbetsgrupp med anledning av överbeläggningsproblematiken. Arbetsgruppen ska bland annat ta fram en struktur för en nationell lägesbild, säger Lena Byström.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt