Skip to content

Advokat upprättade avtal som möjliggjorde bolagsplundring på miljoner - varnas av samfundet

Foto: Therese Jahnson/SvD/ TT

En advokat och delägare på en advokatbyrå i Stockholm har genom sitt agerande som biträde i samband med en bolagsaffär möjliggjort en bolagsplundring. Han meddelas därför en varning förenad med den högsta straffavgiften på 50 000 kronor av Advokatsamfundets disciplinnämd.

 

Två medlemmar av styrelsen i bolaget, som advokaten biträdde, dömdes till fängelse för "icke affärsmässiga transaktioner", vilka resulterat i att 50 miljoner kronor försvunnit utomlands.

Pengarna hade betalats i förskott till bolaget som betalning för ett förvärv av ett annat bolag som senare visade sig vara värdelöst.

Bolaget anmälde advokaten till disciplinnämnden
Bolaget anmälde advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd och hävdade att denne tagit på sig uppdraget trots att det förelegat en intressekonflikt.

Dessutom hävdades från bolagets sida att advokaten agerat illojalt mot bolaget samt att han främjat orätt genom bland annat vilseledande utlåtanden och avtal samt felaktig rådgivning.

Enligt bolaget hade hans "ageranden jämnat vägen för (styrelseledamöternas) brottsliga verksamhet".

Advokaten har bemött anmälan med argumenten att anmälan "i stora delar är försåtlig" och att den "innehåller en mängd påståenden om faktiska förhållanden som inte är annat än spekulationer".

"Åsidosat den goda advokatseden på flera punkter"
Disciplinnämnden bedömer dock att advokaten på flera punkter åsidosatt god advokatsed - bland annat genom att utan närmare undersökning godta uppgifter från styrelseledamöterna inför avtalsskrivning.

Aktieöverlåtelseavtalet innehåller enligt nämnden dessutom "ett flertal närmast obegripliga bestämmelser". Genom att upprätta handlingarna som möjliggjort bolagsplundringen, har advokaten åsidosatt god advokatsed.

Inte tillräckligt för uteslutning
Åsidosättandena anses dock inte så synnerligen försvårande att han ska uteslutas ur samfundet.

Här pekar nämnden på omständigheten att det var förhållandevis längesedan som han biträdde bolaget i affären, sex år sedan, och att han därefter inte gjort sig skyldig till några åsidosättanden.

Dessutom beaktar disciplinnämnden att advokaten vid det muntliga sammanträdet "har gett uttryck för att han förstår att hans agerande har varit ur advokatetisk synpunkt oacceptabelt".

Han meddelas dock en varning förenad med den högsta straffavgiften som nämnden kan ålägga, 50 000 kronor.

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt