Skip to content

17-åring hotade med skolskjutning - frias från åtal om olaga hot eftersom ingen enskild hotats

Foto: Polisen

Pojken skrev i sociala medier att han skulle genomföra en skolskjutning. Nu frias han från åtalet om olaga hot - eftersom inga enskilda personer hotats. 

 

Luleå tingsrätt friar en 17-årig pojke som åtalats för olaga hot efter att han framfört hot om att det skulle ske en skolskjutning på en skola i Bodens kommun.

Erkänt att han skrev
Pojken har erkänt att han via det sociala mediet Jodel skrev ett meddelande med lydelsen "Kommer att göra en skolskjutning på måndag kl. 12 på björknesskolan", och det framgår av utredningen att meddelandet fick stor spridning i sociala medier bland såväl elever som skolledning.

Pojken har dock förnekat brott eftersom han menar att han saknade uppsåt att hota någon.

"Ägnat att framkalla allvarlig fruktan"
Tingsrätten konstaterar att utredningen endast ger stöd för att en person har uppfattat meddelandet som hotfullt i egentlig mening. Mot bakgrund av de uppmärksammade våldsdåd på skolor som skett i Sverige och runt om i världen menar dock rätten att meddelandet har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos dem som tagit del av det.

"Krävs utpekade personer"
Tingsrätten framhåller dock att det, för att någon ska kunna dömas för olaga hot, krävs att en eller flera utpekade personer utsätts för hot.

Pojkens meddelande innefattar enligt rättens mening inget uttalat hot mot någon eller några utpekade personer.

"Kan inte bedömas som olaga hot"
Med hänsyn till att det finns omkring 1 500 elever och anställda på den aktuella skolan får hotet enligt tingsrätten anses ha varit riktat mot en så vid och obestämd krets av personer att pojkens handlande inte kan bedömas som ett olaga hot.

Pojken frikänns därför från åtalet.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt