Skip to content

"Viktigt att inte fastna i långa sjukskrivningar" - prövning av arbetsförmåga föreslås skjutas upp

Foto: Anders Wiklund/TT

Bedömningen av en sjukskriven persons arbetsförmåga ska kunna skjutas upp när någon varit sjukriven i mer än 180 dagar. Det föreslås i ett delbetänkande av utredningen om sjuk-försäkringen som presenterades för regeringen förra veckan. 

 

- En trygg sjukförsäkring är en försäkring med tydliga och förutsebara villkor. Det är lika viktigt att människor inte fastnar i långa sjukskrivningar som att den som kan återgå i sitt arbete ska ges möjlighet till det även om man varit sjukskriven en längre tid, säger utredaren Claes Jansson. 

- Arbetet och arbetsplatsen betyder ofta mycket för att en sjukskriven person ska tillfriskna.

Rätten till sjukpenning bedöms i dag utifrån vissa tidsgränser i den så kallade rehabiliteringskedjan.

Efter att en person har haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar ska arbetsförmågan normalt bedömas mot ett normalt förekommande arbete.

Ska bli lättare att skjuta upp bedömningen
I betänkandet föreslås att det ska bli lättare att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete efter att man haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar, då kraven i dag för uppskjutande av bedömning anses vara för höga.

Dessutom föreslår utredningen att det ska vara möjligt att även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan pröva arbetsförmågan mot arbete hos arbetsgivaren om hög grad av sannolikhet talar för att den sjukskrivne kan återgå i arbetet.

Ska prövas mot normalt arbete
Efter att en person varit sjukskriven i mer än två år ska det dock inte vara möjligt att skjuta upp prövningen mot ett normalt förekommande arbete.

Utredningen föreslår fortsatt att den som kan återgå till arbete ska prövas mot normalt förekommande arbete.

Den särskilda utredaren kommer att lämna ett slutbetänkande senast den 15 oktober i år. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt