Skip to content

VD som startat konkurrerande byrå förlorar i AD - "skälig" uppsägningstid sex månader

Foto: DJ

När VD:n och delägaren på revisionsbyrån startade eget försökte han få med sig anställda - och tog också med sig kunder. Själv hävdar han att han inte har någon uppsägningstid. Trots att det inte finns något avtal slår dock Arbetsdomstolen fast att en "skälig" uppsägningstiden är sex månader.  

 

Mannen - som var VD på den skånska revisionsbyrån och ägde hälften av aktierna - meddelade förra året sin kompanjon, som ägde den andra halvan av byrån, att han skulle "brytas sig loss" och starta egen verksamhet.

Anledningen var att han och kompanjonen hade olika uppfattningar och visioner om hur byrån skulle drivas i framtiden.

Sade upp sig själv
Byrån sade då formellt upp mannens anställning med sex månaders uppsägningstid - någonting som VD:n själv inte gick med på eftersom han ansåg att han inte hade någon uppsägningstid överhuvudtaget. En vecka senare sade han upp sig själv med omedelbar verkan.

En tvist uppkom därmed mellan den före detta VD:n och byrån om vad som ska anses vara en skälig uppsägningstid.

Blev uppsagd
Revisionsbyrån, å sin sida, menade att uppsägningstiden var sex månader och att mannen därmed skulle vara förhindrad att fram till juni 2019 bedriva konkurrande verksamhet.

Byrån stämde därför sin före detta VD vid Arbetsdomstolen och begärde att AD - vid ett vite på två miljoner kronor - skulle förbjuda den före detta VD:n från att bedriva konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden.

Värvade byråns kunder
Enligt revisionsbyrån hade mannen fört diskussioner med andra anställda om att de skulle lämna byrån och han hade också "värvat" flera av byråns kunder.

Parterna var överens om att lagen om anställningsskydd inte var tillämplig och att de inte heller hade avtalat om någon särskild uppsägningstid.

Byrån behov 
Arbetsdomstolen delar nu byråns uppfattning om att arbetsgivaren har ett intresse av att en VD inte inom så kort tid kan lämna sin anställning under rådande omständigheter. AD skriver bland annat:

"Ett företag kan också ha behov av att säkerställa att en tidigare VD under en viss längre tid efter anställningens upphörande inte bedriver med företaget konkurrerande verksamhet eller i övrigt agerar mot företagets intressen. Detta behov torde starkt variera i betydelse mellan olika företag beroende på verksamhetens omfattning och art."

"I de fall parterna valt att inte reglera detta i anställningsavtalet, t ex. genom en precisering av uppsägningstidens längd eller en mellan parterna avtalad och skälig konkurrensklausul, bör behovet inte istället kunna tillgodoses genom att få påverka längden av en icke avtalad uppsägningstid."

Skälig uppsägningstid
Med hänvisning till tidigare praxis - och utifrån den utredning som finns - anser AD att en skälig uppsägningstid ska anses vara sex månader.

Eftersom mannen har startat egen verksamhet och även tagit över vissa av byråns tidigare kunder anser AD att det finns "en inte obetydlig risk" för att revisionsbyrån skadas.

Halv miljon i vite
Därmed finns det enligt AD förutsättningar för ett interimistiskt förbud enligt byråns yrkande.

Däremot anser AD att ett vitesbelopp på 500 000 kronor räcker.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt