Skip to content

Våldtäktsman dömdes till utvisning - nu ska HD pröva om synnerliga skäl föreligger

Mannen är dömd för våldtäkt till fängelse och tio års utvisning. Han hävdar att han kommer dödas om han utvisas till sitt hemland, och nu ska Högsta Domstolen pröva frågan om det föreligger synnerliga skäl för utvisningen. 

 

En man som idag är i 30-årsåldern dömdes i Linköpings tingsrätt för våldtäkt.

Tingsrätten ansåg att det var bevisat att mannen hade tvingat en för honom okänd kvinna till samlag i samband med att de sov över i en gemensam bekants lägenhet.

Hörde skrik
Lägenhetsinnehavaren, som vittnade i tingsrätten, uppgav att han under natten hade hört ett skrik och då påträffat mannen inne hos kvinnan, trots att han skulle sova på soffan.

Mannen var då avklädd och kvinnan grät och sade att han hade försökt våldta henne.

Hittade dna
Tingsrätten ansåg samtidigt att kvinnan var trovärdig i sin berättelse - och att våldtäktsanklagelsen vann stöd av att mannens DNA hade säkrats på kvinnans kropp.

Det fanns även andra vittnesmål och vissa sms-uppgifter som talade för mannens skuld. Mannen hade inlett närmandena när kvinnan sovit och befunnit sig i en särskilt utsatt situation - och måste efter att hon vaknat även ha insett att han agerade mot hennes vilja.

Utvisades i tio år
Straffvärdet ansågs ligga "något över" minimistraffet på två års fängelse, men mannen - som är från Somalia - utvisades som en konsekvens av domen med tio års återreseförbud.

Även om mannen skulle drabbas av "betydande men" fanns det enligt tingsrätten "synnerliga skäl" för utvisning.

Fängelsestraffet sattes dock med hänsyn till utvisningen ned till ett år och tio månader.

Mannen ålades även att betala 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Göta hovrätt fastställde senare underinstansens domslut utan ändringar.

Kommer från "förföljd klan"
Hovrätten betonade att mannen har haft permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande sedan 2010 - och att han själv har uppgett att han inte kommer att överleva en utvisning till Somalia, eftersom han kommer från en "förföljd klan".

Hovrätten pekade samtidigt på den svåra integritetskränkning som våldtäkten inneburit - samt den omständigheten att mannen trots nästan tio år i landet fortfarande har "en svag anknytning till Sverige".

Hovrätten: Synnerliga skäl föreligger
Hovrätten instämde därför i att det fanns synnerliga skäl att utvisa mannen och ansåg inte att det fanns några verkställighetshinder mot detta.

Utvisningsfrågan ska prövas
Högsta domstolen, HD, anser inte att det finns anledning att ta upp målet till prövning så vitt avser skuld, rubricering eller påföljd - men beslutar nu att meddela prövningstillstånd i utvisningsfrågan.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt