Skip to content

Tullen uppmanar företagare att förbereda sig inför Brexit – skickar ut brev med råd

Foto: Matt Dunham/AP Photo

Svenska företag som handlar med Storbritannien bör vidta åtgärder för att förbereda sig för en hård Brexit redan nu. Det är budskapet i ett brev från Tullverket och Statistiska centralbyrån (SCB), som i dagarna skickas ut till drygt 5000 företag.

 

 

Brevet, som är ett gemensamt utskick mellan Tullverket och SCB, innehåller information till företagare i händelse av en hård Brexit. 

Om Storbritannien godkänner ett utträdesavtal senast den 29 mars finns möjligheten till en så kallad. mjuk Brexit.

En mjuk brexit skulle innebära att övergångsbestämmelser träder i kraft och ger berörda näringsidkare tid för anpassning till den 31 december 2020.

Vid en hård Brexit utan utträdesavtal börjar däremot tullbestämmelserna för handel med länder utanför EU gälla direkt, utan att näringsidkare får tid på sig till anpassning.

Intrastat-rapportering
De ungefär 5000 företag som får brevet är företag som bedriver handel med Storbritannien som överstiger tröskelvärdena för Intrastat-rapportering, vilket innebär att de är skyldiga att rapportera sin handel till SCB via den så kallade Intrastat-undersökningen. 

Tröskelvärdena för Intrastat-rapportering är 4,5 miljoner kronor för utförsel och 9 miljoner kronor för införsel.

Företag som handlar inom och utom EU
Bland de företag som får brevet finns både företag som enbart handlar med länder inom EU, och företag som även handlar med länder utanför EU och redovisar import/export för Tullverket.

Enligt Tullverket berörs båda grupper av en eventuell hård Brexit, men omställningen bedöms bli särskilt stor för företagare som handlar inom EU eftersom de saknar erfarenhet från tullproceduren.

 

Råden från Tullverket och SCB vid en hård brexit

  • Ansöka om ett så kallat EORI-nummer, som är ett registreringsnummer som alla företag behöver om de ska bedriva handel med länder utanför EU. Ansökan görs via Tullverkets webbplats.
  • Ansöka om tillgång till Tullverkets webbtjänster, dvs de system från vilka mycket av tullhanteringen kan skötas.
  • Inhämta grundläggande kunskap om hur tullproceduren fungerar genom att ta del av det informationsmaterial som finns på bland annat Tullverkets webbplats.
  • Fundera över om det finns särskilda tillstånd att söka som skulle förenkla företagets framtida tullhantering.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt