Skip to content

Tingsrättens rutiner för tillsättning av nämndemän är offentlig handling - ska lämnas ut

Teckning: Ingela Landström/TT

Mannen ville ta del av tingsrättens rutiner för tillsättning av nämndemän - men fick nej. Nu konstaterar kammarrätten att de är både allmänna och offentliga - och ska lämnas ut. 

 

En man begärde att få ta del av de handlingar avseende rutiner för tillsättning av nämndemän som finns hos Södertörns tingsrätt.

Tingsrätten avslog mannens begäran med motiveringen att det på tingsrätten inte finns någon allmän handling som innehåller rutiner för tillsättning av nämndemän.

Överklagade
Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att begärda handlingar skulle lämnas ut, samt att kammarrätten skulle pröva om tingsrätten brutit mot lagstiftarens intention om transparens och om det är så att tingsrätten saknar rutiner.

Kammarrätten konstaterar att det endast är möjligt att pröva mannens första yrkande, och avvisar således de två senare yrkandena.

Framställda av rätten
Frågan i målet är därmed om tingsrättens handlingar avseende rutiner för tillsättning av nämndemän är allmänna och i så fall om de omfattas av sekretess.

Kammarrätten noterar att handlingarna är framställda av tingsrätten, och således inte allmänna på den grunden att de är inkomna till domstolen.

Anses upprättade
Med hänsyn till att handlingarna inte har expedierats, inte hänför sig till något ärende och inte har justerats, ska de anses upprättade endast om de färdigställts på annat sätt av tingsrätten.

Kammarrätten anser att de aktuella handlingarna är av sådan karaktär att de måste förutsättas vara färdigställda i syfte att hållas tillgängliga som hjälpmedel för anställda vid tingsrätten.

Ej sekretess
Därför är handlingarna att anse som upprättade hos tingsrätten, och utgör därmed allmänna handlingar. Uppgifterna i handlingarna skyddas inte av sekretess, och ska därför lämnas ut.

Kammarrätten bifaller därför mannens överklagande i den delen.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt