Skip to content

Svårbegriplig och tätskriven text på engelska - HD ska pröva om förbudet mot laserpekare är olagligt

Foto: Terje Bendiksby/TT

Enligt hovrätten hänvisar lagen till en "100 sidor tätskriven text av utpräglat teknisk karaktär med tillhörande tabeller, formler och illustrationer" - någonting som är svårt för en vanlig människa att begripa. Därför ansåg hovrätten att förbudet mot så kallade laserpekare inte skulle tillämpas och frikände den 25-årige mannen. Efter att RÅ beslutat att överklaga domen har nu HD beslutat att pröva huruvida lagen strider mot legalitetsprincipen. 

 

Mannen, som är i 25-årsåldern, åtalades vid Sundsvalls tingsrätt för att han bland annat hade haft en så kallad laserpekare som är så stark att den kräver tillstånd. 

Tingsrätten ansåg dock att åklagarens bevisning kring laserpekarens klassificering var otillräcklig och friade mannen på den punkten.

Lagen hänvisar vidare
Åklagaren överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland som, i likhet med tingsrätten, konstaterade att den nya strålskyddslag som gäller sedan juni 2018 hänvisar till strålskyddsförordningen – som i sin tur hänvisar till en standard som fastställs av den ideella organisationen SEK Svensk Elstandard.

Standarden finns inte tillgänglig på svenska och kostade tidigare pengar. Efter ett avgörande från Högsta domstolen (Dagens Juridik 2017-03-20) finns dock texten tillgänglig gratis via en hemsida.

Inte tillgänglig text
Hovrätten skrev i sin dom bland annat att det handlar "om cirka 100 sidor tätskriven text av utpräglat teknisk karaktär med tillhörande tabeller, formler och illustrationer."

Hovrätten konstaterade att standarden inte anses "tillgänglig för var och en" på det sätt som krävs för att en lag ska få tillämpa och att den därmed strider mot den så kallade legalitetsprincipen.

Mannen friades därför på den åtalspunkten även av hovrätten.

RÅ överklagade till HD
Domen överklagades sedan till Högsta domstolen av riksåklagaren som nu alltså har fått ett så kallad partiellt prövningstillstånd. 

Där ska nu frågan om huruvida det strider mot legalitetsprincipen att tillämpa straffbestämmelsen i  strålskyddslagen eftersom denna hänvisar till en standard som inte finns tillgänglig på svenska.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt