Skip to content

Stängdes av efter att ha trakasserat skolpersonal - förolämpade rådman i överklagande - döms

Foto: Tomas Oneborg/SVD

Mannen stängdes av från Södertörns högskola efter att trakasserat personalen. Han drev ärendet till domstol, och förlorade i förvaltningsrätten. När han förlorade också där överklagade han till kammarrätten - och kallade rådmannen "hora" i sitt överklagande. Nu döms han för rättegångsförseelse. 

 

Disciplinnämnden vid Södertörns högskola beslutade i december 2018 att stänga av en man från undervisning under sex månader, sedan han utsatt anställda vid högskolan för trakasserier via e-post.

Överklagade
Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm, och framhöll bland annat att han inte är att betrakta som student vid högskolan och att nämnden därför inte kan vidta disciplinära åtgärder mot honom.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannen hade påbörjat en utbildning vid högskolan höstterminen 2013.

Att mannen varit avstängd i perioder från och med mars 2014 innebär inte, menade förvaltningsrätten, att han upphört att vara student.

Kränkande mejl
Det saknas därför skäl att ifrågasätta att nämnden haft befogenhet att fatta beslut om disciplinära åtgärder mot honom. Av utredningen framgår att mannen under perioden maj 2017-november 2018 har skickat e-postmeddelanden till ett antal anställda vid högskolan, med innehåll av kränkande karaktär.

Förvaltningsrätten fann att det varit fråga om sexuella trakasserier, och därmed en sådan störning som avses i högskoleförordningen. Det har därför funnits grund att vidta disciplinär åtgärd mot mannen.

Förvaltningsrätten fann också att avstängning var en lämplig åtgärd, och att längden var väl avvägd.

Mannens överklagande avslog därför.

Döms för rättegångsföreseelse
Han överklagade på nytt, till Kammarrätten i Stockholm - som nu dömer honom för rättegångsförseelse, till penningböter.

Mannen har "uttalat sig otillbörligt i överklagandet till kammarrätten" genom att bland annat upprepade gånger kalla den i förvaltningsrätten ansvariga rådmannen för "hora".

Mot bakgrund av att mannen även tidigare dömts till böter på grund av otillbörligt uttalande i flera mål hos kammarrätten bestäms böterna till 2 000 kronor.

Kammarrätten har även gått igenom allt material i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas.

Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt