Skip to content

Sa upp sig från Internationella åklagarkammaren - stämde facket på halv miljon

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Kvinnan sa upp sig från internationella åklagar-kammaren men ansåg i efterhand att hon blivit för dåligt kompenserad - på grund av dålig facklig rådgivning. Hon stämde fackförbundet på en halv miljon - men förlorar i rätten. 

 

I september 2011 hölls ett möte mellan en kvinna, som då var tillsvidareanställd på Internationella åklagarkammaren, IÅK, och två av hennes chefer på myndigheten.

Mötet resulterade i att kvinnan självmant sade upp sig från sin anställning mot en ersättning motsvarande två månadslöner.

"Inte tillräckligt kompenserad"
Kvinnan har därefter ansett sig inte ha blivit tillräckligt kompenserad och hon menar att hon aldrig hade accepterat uppgörelsen om det inte vore för att hon fått felaktig rådgivning av en representant från sitt fackförbund, som också närvarade vid mötet.

Kvinnan väckte talan mot fackförbundet vid Stockholms tingsrätt och begärde skadestånd med drygt en halv miljon kronor.

Förutom utebliven lön och semesterersättning motsvarade beloppet ersättning för lån och andra utgifter hon haft på grund av uppsägningen.

Bestred kravet
Fackförbundet bestred dock skadeståndstalan och gjorde gällande att det överhuvudtaget inte hade förekommit något uppdragsförhållande mellan kvinnan och fackförbundet.

Enligt kvinnan hade ett avtal med sådan innebörd uppkommit redan i och med att hon var medlem i fackförbundet och att representanten åtagit sig att bistå henne i den uppkomna situationen.

I andra hand menade kvinnan att hon haft fog för att uppfatta representanten som sitt ombud och att fackförbundet måste ha insett detta.

Endast stödperson
Tingsrätten godtar dock inte dessa argument utan konstaterar att annat inte är visat än att representanten endast närvarat på mötet som stödperson och att hon i den egenskapen hjälpt kvinnan att ställa frågor och anteckna.

Domstolen konstaterar vidare att det inte går att utläsa ur fackförbundets stadgar att medlemmar, utan särskilt avtal, har rätt till rådgivning vid möten med arbetsgivare och att dessa därmed inte ensamt kan anses ha gett upphov till ett avtalsförhållande.

Ogillas
Eftersom utredningen visar att fackförbundet inte har bistått med någon rådgivning varken under eller innan mötet har kvinnan inte heller haft fog för att uppfatta representanten som sitt ombud.

Talan ska därför ogillas och kvinnan förpliktigas att betala drygt 300 000 kronor för fackets rättegångskostnader.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt