Skip to content

"Risk att massövervakning missbrukas" - FRA-lagen prövas i Europadomstolens högsta instans

Foto: TT

Europadomstolens Grand Chamber kommer att pröva den svenska FRA-lagen. Beslutet kom igår och Centrum för rättvisas mål mot Sverige kommer därmed att prövas i Europadomstolens stora kammare och högsta instans.

 

- Det här målet väcker viktiga rättsfrågor som kräver ett vägledande avgörande från Grand Chamber. Europeiska stater möter idag allvarliga hot från terrorism och gränsöverskridande brottslighet, säger juristen Fredrik Bergman, chef för stiftelsen Centrum för rättvisa.

- Hemlig övervakning är en del av hur vissa stater bemöter dessa hot. Utan tillräckliga garantier mot missbruk riskerar dock hemlig massövervakning att kränka just de grundläggande fri- och rättigheter som staterna vill skydda från sina fiender.

Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa den så kallade FRA-lagen till Europadomstolen. Detta eftersom det var tveksamt om den levde upp till Europakonventionens krav för att skydda enskildas integritet.

Skrev om lagen efter anmälan
Efter anmälan valde riksdagen att snabbt skriva om lagen för att stärka den enskildes integritet i samband med signalspaning.

En kammare i Europadomstolen godkände den uppdaterade FRA-lagen den 19 juni förra året men framförde samtidigt viss kritik och underströk att lagstiftningen kunde förbättras på flera punkter.

Centrum för rättvisa begärde därför att målet skulle prövas av Europadomstolens Grand Chamber.

Målet prövas i Grand Chamber
Igår kom beslutet att de fem domarna i Europadomstolen beslutar att målet ska tas upp för prövning i Grand Chamber som är Europadomstolens högsta dömande organ. 

I Grand Chamber kommer målet nu att avgöras av sjutton domare från sjutton olika länder.  

Svenska staten och Centrum för rättvisa förväntas mötas i en muntlig förhandling i Strasbourg någon gång under nästa år.

Därefter väntas det ta cirka ett år innan Europadomstolen meddelar dom.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt