Skip to content

"Riktar in oss på toppen av den kriminella hierarkin" - 311 personer dömdes för grova EKO-brott i fjol

Monica Rodrigo, generaldirektör för EBM. Foto: Lars Pehrson/TT

Antalet personer som åtalas för ekonomisk brottslighet fortsätter att öka. Förra året åtalades 311 personer för grov ekonomisk brottslighet - en ökning med 20 procent jämfört med året innan och en ökning på nära 50 procent jämfört med 2016. Det visar färska siffror från Ekobrottsmyndig-hetens årsredovisning.

 

- Det är glädjande att vår satsning mot den grova och organiserade ekobrottsligheten fortsätter att ge resultat, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

- Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt avbryta pågående brottslighet och rikta in oss på toppen i den kriminella hierarkin. Resultaten visar att det arbete vi lägger ner ger önskad effekt.

När det gäller den grövsta ekonomiska brottsligheten har brottsmisstankarna per person ökat med 83 procent och antalet lagförda personer med nära 50 procent på två år.

Kraftig ökning av antalet anmälningar 
Under det gångna året har knappt 10 000 anmälningar kommit in till Ekobrottsmyndigheten, vilket är en ökning med drygt 70 procent jämfört med 2016.

Orsaken till denna öknig är, enligt myndigheten, ett stort antal anmälningar gällande försenade årsredovisningar.

Ekobrottsmyndigheten inrättade därför en särskild organisation för att kunna hantera den stora, ökande, mängden av dessa ärenden som lett till att man klarat balanserna på ett bättre sätt än tidigare. 

Även antalet lagföringar ökar
Totalt lagfördes 2 218 personer under förra året, vilket är en ökning med 23 procent och den högsta lagföringsnivån för Ekobrottsmyndigheten någonsin. 

Det samlade värdet av så kallade brottsvinster som tillfallit staten uppgick under förra året till över 100 miljoner, vilket är en tredubbling jämfört med tidigare år. 

- Drivkrafterna bakom de grova ekobrotten är, i likhet med narkotikabrott, de potentiella brottsvinsterna. Därför är det viktigt att vi fortsätter att rikta in oss på att återföra brottsvinster till staten på egen hand eller i samverkan med andra myndigheter, säger Monica Rodrigo.

Fler pågående utredningar
Samtidigt som antalet lagförda personer har ökat har det även skett en ökning av antalet pågående utredningar.

Antalet sådana utredningar, den så kallade arbetsbalansen, har ökat med knappt 10 procent under året.

Detta är dock inget som bekymrar Monica Rodrigo.

- Det är en väntad utveckling mot bakgrund av den stora ökningen av ärendeinflödet.

- Att arbetsbalanserna ändå inte har blivit större beror på de kraftfulla åtgärder som myndigheten har vidtagit för att effektivt hantera den stora mängden anmälningar avseende försenade årsredovisningar, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt