Skip to content

Reumatiker vinner i kammarrätten - rätt till personlig assistans för ombyte vid träning

Foto: Fredrik Persson/TT

Kvinnan, som är reumatiker, nekades personlig assistans av kommunen, och förvaltningsrätten. Nu ger Kammarrätten henne rätt. Hon har, menar domstolen,  "rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov."

 

En kvinna som lider av reumatism var beviljad personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden april 2016 till mars 2017, med en omfattning av drygt 38 timmar per vecka.

Personliga behov
Hon lämnade i februari 2017 in en ny ansökan om personlig assistans för grundläggande behov med 11 timmar per vecka, och för andra personliga behov med drygt 32 timmar.

Äldreomsorgsnämnden i Huddinge kommun avslog i juli 2017 ansökan, med motiveringen att kvinnans behov av stöd inte var tillräckligt omfattande.

Inte rätt till personlig assistans
Nämnden bedömde att kvinnans grundläggande hjälpbehov uppgick till 4 timmar och 42 minuter per vecka och att hjälpbehovet inte var av den omfattningen att hon skulle ha rätt till personlig assistans.

Kvinnan överklagade nämndens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten delade i huvudsak nämndens bedömning avseende tiden för kvinnans grundläggande hjälpbehov.

Avslog överklagande
Förvaltningsrätten konstaterade vid en samlad bedömning att "även om någon undre tidsgräns för rätt till personlig assistans inte kan uppställas" var kvinnans grundläggande hjälpbehov inte av den karaktär och omfattning att rätt till personlig assistans förelåg.

Förvaltningsrätten avslog därför kvinnans överklagande.

Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Stockholm.

Kvinnan var sedan tidigare beviljad hjälp med av- och påklädning vid ett tillfälle i veckan i samband med träning.

Hjälp med ombyte
Eftersom kvinnan tränar två gånger varje vecka anser kammarrätten att hon även ska beviljas tid för hjälp med ombyte vid ytterligare tre tillfällen i veckan.

Kammarrätten bedömer att kvinnans grundläggande hjälpbehov uppgår till minst 5 timmar och 12 minuter per vecka, med tillägg av tid för insmörjning i samband med duschning samt hårborstning.

Kammarrätten anser vid en samlad bedömning att kvinnans hjälpbehov har den karaktär och omfattning som krävs för att hon ska ha rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov.

Kammarrätten bifaller därför kvinnans överklagande delvis.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Stefan Lundkvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt