Skip to content

"Regeringen har inte levt upp till kraven" - Riksrevisionen kritisk till kortsiktig exportsatsning

Foto: Stephen B. Morton/TT

Den nationella satsningen på regionala exportcentrum ska utveckla små och medelstora företags exportmöjligheter. En granskning som Riksrevisionen har gjort visar dock att etableringen av satsningen kunde ha genomförts mer effektivt, samt att resultaten borde följas upp och redovisas tydligare för riksdagen.

 

- Det är grundläggande för effektivitet och god hushållning med skattebetalarnas pengar att tidigare misstag undviks och att justeringar görs i förhållande till tidigare försök. Det missades vid införandet av regionala exportcentrum, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Att inrätta regionala exportcentrum är en av de mest omfattande åtgärderna inom regeringens exportstrategi, när det gäller antalet involverade aktörer och insatser.

Syftet är att ge en tydlig ingång till företag för råd och stöd från olika offentliga aktörer för att skapa ökade exportmöjligheter. Verksamheten inleddes 2016 med pilotcentrum i sex län, och utvidgades sedan till hela landet.

Möjligheterna begränsades av strategierna
Riksrevisionens granskning visar att satsningen har stora möjligheter att nå goda resultat, då de tjänster som erbjuds är efterfrågade, men att den delvis borde ha gjorts annorlunda för att bli så effektiv som möjligt.

Bland annat borde större hänsyn ha tagits till de erfarenheter som gjorts vid liknande satsningar.

Regeringen har inte levt upp till kraven
Regeringen och Tillväxtverket har heller inte säkerställt att satsningen går att utvärdera på ett strukturerat sätt, vilket är viktigt för att kunna styra och utveckla verksamheten samt för att kunna återrapportera resultatet till riksdagen.

Dessutom finns det frågetecken kring långsiktigheten i satsningen, samt hur sambandet ser ut med andra delar av regeringens exportstrategi. Vidare brister återrapporteringen till riksdagen avsevärt.

- Regeringen och Tillväxtverket har i sin redovisning inte levt upp till de krav som ställs när det gäller systematik och fokus på resultat. Den information som lämnats är för basal och anekdotisk för att vara meningsfull, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare för granskningen.  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt