Skip to content

Polis ljög om att hemliga avlyssningar förstörts - får hård kritik efter inspektion

Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Polismannen intygade skriftligen att han hade förstört bevismaterial i form av bland annat hemliga avlyssningar - men i själva verket sparades de i nästan två år trots åklagarens beslut om förstöring. Säkerhets- och integritetsskydds-nämnden riktar nu svidande kritik mot polisen. 

 

Det var vid ett tvångsmedelsärende som en åklagare hade ansökt om, och beviljats, tillstånd till hemlig övervakning.

Efter att domen mot de åtalade vunnit laga kraft beslutade åklagaren i maj 2016 att materialet, den hemliga avlyssningen, skulle förstöras.

Hittade materialet
Att så verkligen skulle ha skett intygades den 20 september 2016 av en polisman men när Säkerhets- och intergritetsskyddsnämnden kontrollerade Polismyndighetens avlyssningssystem i december året därpå hittade de delar av materialet. 

Inledde granskning
Därför inledde man en granskning av polisens handläggning och ställde då frågan till en befattningshavare inom polisen om vad som hade skett med det kvarvarande materialet - och fick då till svar att det förstörts den 22 mars 2018.

"Mycket kritiska"
Nämnden skriver i sitt beslut att man är mycket kritisk till att ett intyg innehåller osanna uppgifter och konstaterar också att det inte är acceptabelt ur ett integritetsskyddsperspektiv att materialet bevarats under så lång tid, ett år och tio månader, efter att det skulle ha förstörts.

"Nämnden utgår från att Polismyndigheten aktivt verkar för att den här typen av förbiseenden inte upprepas", skriver nämnden och avslutar ärendet med "dessa kritiska synpunkter".

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt