Skip to content

Påslagen mobil på tentabord gav sex veckors avstängning - Kammarrätten prövar inte påföljden

Foto: Henrik Montgomery/TT

Studenten ertappades med en påslagen mobil på bänken under tentamen - och stängdes av i sex veckor. Han överklagade beslutet - men förlorar nu i rätten. 

 

Disciplinnämnden vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, beslutade i december 2018 att stänga av en man från undervisningen under sex veckors tid, sedan han gjort sig skyldig till försök till vilseledande enligt högskoleförordningen under en tenta.

Intygat att den var avstängd
Trots att mannen hade kryssat i en ruta på tentans försättsblad, och därigenom intygat att hans mobiltelefon är avstängd och förvaras på anvisad plats, hade en tentavakt sett att en mobil låg påslagen på mannens bord när han var på toaletten.

Därigenom hade mannen enligt nämnden berett sig tillgång till ett otillåtet hjälpmedel under skrivningen, och han stängdes därför av.

"Inga bevis"
Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och anförde bland annat att det krävs ett uppsåt för att det ska vara fråga om ett disciplinbrott, och att ansvaret för att bevisa att ett brott är begånget ligger på den som riktar anklagelsen.

Några bevis mot honom har enligt mannen inte presenterats, tvärt om har vittnen gett stöd för att mobilen glömdes på bänken helt oavsiktligt.

"Ska åläggas disciplinåtgärd"
Förvaltningsrätten konstaterade dock att mannen, genom att ha en påslagen mobil på sitt bord, har brutit mot en regel som det ålegat honom att följa vid tentamensskrivning. Han har därmed ertappats med otillåten utrustning - och för detta ska han åläggas disciplinåtgärd.

Det fanns enligt förvaltningsrätten inga skäl att meddela mannen en varning, men domstolen ansåg att sex veckors avstängning var en väl avvägd åtgärd.

Överklagandet avslogs därför.

Mannen överklagade på nytt, men Kammarrätten i Stockholm beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt