Skip to content

"Oproportionerligt och inskränkande" - Samfundet säger nej till kroppsvisitation vid polisförhör

Foto: Henrik Hansson/TT

Det är alldeles för inskränkande och opropor-tiornerligt att låta polisen kroppsvisitera misstänka personer som ska förhöras på polisstationen. Det anser Advokatsamfundet som därmed avstyrker den delen av betänkandet som rör säkerhet vid polisförhör.

 

Advokatsamfundet understryker vikten av att att polispersonal, såväl som advokater och andra samtidigt närvarande vid förhör, "i möjligaste mån kan verka i en trygg arbetsmiljö".

Samtidigt anser samfundet att de befintliga möjligheterna som finns för att, vid exempelvis skälig misstanke om vapenbrott, kroppsvisitera någon inte bör utvidgas utan att det finns starka skäl till detta. 

Kritik mot argumenten för utvidgade möjligheter till kroppsvisitation
Advokatsamfundet är i sitt remissvar särskilt kritiskt mot det faktum att betänkadet lutar sig mot ett fåtal exempel där avsaknaden av möjlighet till kroppsvisitation har lett till en konkret risk för att någon ska komma till skada. 

Dessutom kan det, enligt samfundet, noteras att det i de fall av hot vid förhör som redovisas i betänkandet inte med tydlighet framgår om de förhörda personerna har burit något vapen över huvud taget.

"Anekdotiskt redovisade misstankar"
Advokatsamfundet ifrågasätter starkt huruvida förhörspersoner historiskt sett burit vapen och skriver i sitt remissvar:

"Att förhörspersoner historiskt sett har burit vapen vid förhör (men utan att använda eller visa dem), framkommer inte på annat sätt än som anekdotiskt redovisade misstankar".

Avstyrker förslaget
Vid en proportionalitetsbedömning kan det således, enligt Advokatsamfundet, konstateras att "kroppsvisitation genom användande av metalldetektorer eller liknande anordning är en mindre ingripande åtgärd som samtidigt uppfyller syftet och som effektivt minskar riskerna för berörda personers säkerhet vid de två konkreta situationer som beskrivs i betänkandet"

Betänkandets underlag är därför, enligt Advokatsamfundet, inte tillräckligt för att motivera en större inskränkning av skyddet mot kroppsvisitation.

Advokatsamfundet avstyrker därför betänkandets förslag i den delen.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt