Skip to content

Offentliga upphandlingar för 638 miljarder - men "oroande trend" att anbuden minskar

Foto: Pontus Lundahl/TT

Under år 2016 uppgick värdet av upphandlings-pliktiga inköp till 683 miljarder kronor - vilket motsvarar en sjättedel av Sveriges BNP. Det visar en rapport från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Enligt rapporten minskar både antalet anbud per upphandling och andelen överprövningar. 

 

- Den offentliga affären är en stor och viktig marknad för många företag och organisationer. Leveransen handlar om mesta möjliga nytta för invånarna. Det är deras skattepengar som upphandlande myndigheter använder, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Rapporten ”Statistik om offentlig upphandling” tas årligen fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket och visar hur offentlig upphandling utvecklas i Sverige. 

Enligt rapporten uppgick de upphandlingspliktiga inköpen år 2016 till cirka 683 miljarder kronor, vilket motsvarar 17,5 procent av BNP. 

År 2017 stod kommuner för sju av tio upphandlingar, och fyra av tio upphandlingar gällde anläggningsarbete.

Antalet anbud minskar
Enligt rapporten annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar varje år i Sverige. År 2017 var det i genomsnitt 4,1 anbud per upphandling, och i nästan var femte upphandling finns det bara en anbudsgivare. 

- Det är en oroväckande trend. Med fler leverantörer som deltar i upphandlingen och lägger anbud så stärks konkurrensen. Det leder till bättre hushållning med våra gemensamma resurser, säger Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket.

- Jag vill se fler anbud vid upphandlingar, därför kommer jag att ta initiativ för att undersöka varför antalet anbud i upphandlingar sjunker, fortsätter han.

Antalet överprövningar minskar
Även antalet överprövade upphandlingar minskade från 7,8 procent år 2016 till 6,5 procent år 2017. 

En överprövning sker av förvaltningsrätten på ansökan av en leverantör som anser att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag på ett sådant sätt att leverantören lidit skada. 

- Det är en positiv trend att andelen överprövade upphandlingar minskar. Det är en indikation på ökad mognad. En delförklaring kan vara att det sker allt mer dialog med marknaderna vilket ger bättre förarbeten, säger Inger Ek.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 


 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt