Skip to content

Nytt lagförslag ställer krav på skatterådgivare - blir skyldiga att redovisa skatteupplägg till Skatteverket

Foto: Christine Olsson/SCANPIX

Finansdepartementet har remitterat ett betänkande med förslag om nya krav på informations-skyldighet för skatterådgivare. Syftet med de nya reglerna är att förbättra Skatteverkets kontroll-verksamhet och öka möjligheterna att täppa till luckor i skattelagstiftningen och upptäcka aggressiv skatteplanering. 

 

I mitten av januari överlämnade Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare sitt betänkande ”Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet” (SOU 2018:91) till Finansdepartementet.

Enligt betänkandet ska bland andra skatterådgivare vara skyldiga att informera Skatteverket om skatteupplägg som utformas eller tillhandahålls av rådgivaren.

Syftet med reglerna är att förbättra Skatteverkets kontrollverksamhet och öka möjligheterna att täppa till luckor i skattelagstiftningen, och rapporteringsskyldigheten ska omfatta både inhemska arrangemang och gränsöverskridande arrangemang. 

Förslaget genomför även EU-direktivet om informationsskyldighet för förmedlare av vissa gränsöverskridande skatteupplägg (DAC 6) i svensk rätt.  

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt