Skip to content

Nu ska samröre med terrororganisationer kriminaliseras - ny remiss på Lagrådets bord idag

Foto: TT

Regeringen har idag föreslagit att det ska bli straffbart att delta i en terrororganisations verksamhet. Inom ramen för samma lagrådsremiss föreslås dessutom att samröre med en terrororganisation genom att exempelvis sälja vapen, fordon eller annan utrustning till en sådan ska kriminaliseras.

 

-  Sverige har en omfattande kriminalisering när det gäller terrorism, men det är inte i sig straffbart att delta i verksamheten i en terroristorganisation som till exempel Daesh. Det blir det med det här förslaget, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). 

Regeringen föreslår, bland annat, ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är "ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen".

Samröre ska kriminaliseras
I lagrådsremissen föreslås dessutom införandet av ett särskilt straffansvar för den som, utan att delta i en terroristorganisation, har samröre med en sådan organisation.

Straffskalan för brotten ska enligt regeringens förslag vara fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Även försöksbrott ska kriminaliseras
Det föreslås vidare att försök till de nya brotten ska kriminaliseras, samt att straffet för brottet olovlig värvning ska skärpas samtidigt som straffbestämmelsen, i vissa delar, ska moderniseras. 

Nu ligger förslaget på Lagrådets bord och den nya lagstiftnignen föreslås träda i kraft den 1 augusti i år. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt