Skip to content

"Motsvarar allmänhetens förväntningar på oss" - ny lag ger Kustbevakningen utökade befogenheter

Foto: Johan Nilsson/TT

Igår beslutade regeringen att anta förslaget om en ny Kustbevakningslag som bland annat innebär att Kustbevakningen ska kunna utreda fler av de brott med maritim koppling som de redan idag upptäcker - utan att lämna över utredningen till Polisen.

 

- Det är glädjande att riksdagen har röstat för den nya lagen. För Kustbevakningen innebär det att det blir tydligare för oss vad det är vi ska och får göra.

- Lagen motsvarar också bättre allmänhetens förväntningar på Kustbevakningen. Jag ser det här som ett tecken på det förtroende uppdragsgivaren har för oss, säger Kustbevakningens överdirektör Anders Kjaersgaard.

Tydligare roll
Den nu beslutade förändringen innebär framförallt att myndigheten får en tydligare roll inom brottsbekämpning vad gäller brott med maritim koppling.

Förändringen kommer dock inte att innebära någon utvidning av Kustbevakningens myndighetsuppdrag, utan innebär snarare en fördjupning av uppdraget. 

Ska få leda förundersökningar
Det handlar exempelvis om att myndigheten ges möjlighet att förundersökningsleda och utreda fler av de brottstyper som man i dagsläget lämnar över till Polisen.

- Utvecklingen innebär att vi får nya verktyg att lösa uppdraget, men inget nytt uppdrag, det är viktigt att komma ihåg. Vår ständiga miljöberedskap är fortfarande basen i vår närvaro till sjöss, säger Anders Kjaersgaard.

- Brottsutredningar är en färskvara och därför bör antalet överlämningar inom och mellan myndigheter minimeras. I flera typer av brottsärenden blir det nu vi själva som slutredovisar till åklagare, säger överdirektör Anders Kjaersgaard.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt