Skip to content

Misshandelsdömd lärare frias i hovrätten - slag mot elvaårig elev inte styrkt

Foto: Janerik Henriksson/TT

Läraren dömdes i tingsrätten för att ha slagit en 11-årog flicka. Men nu river hovrätten upp domen - och konstaterar att det som hänt inte omfattas av åkalgarens gärningsbeskrivning. 

 

En bildlektion för grundskolelever hade urartat och läraren hade därför avslutat lektionen i förtid.

När eleverna befann sig på skolgården, tog läraren tog upp sin mobil för att låtsas filma.

Flickan sa till läraren
En då elvaårig flicka gick fram till läraren för att säga till att det enligt skolans regler är förbjudet att filma på skolgården. Enligt läraren försökte flickan ta tag i mobilen och befann sig nära honom på ett sådant sätt att han ville värja sig.

Läraren rörde därför vid flickans rygg för att fösa undan henne. Flickan uppfattade dock beröringen som ett slag mot skuldran och började gråta.

När hon kom hem upptäcktes en rodnad på den övre delen av ryggen, som hennes pappa fotograferade.

"Läraren mycket upprörd"
Flickan hade också ont på ryggen under kvällen. Göteborgs tingsrätt menade att flickans berättelse om slaget mot skuldran och smärtan hon hade känt under kvällen var trovärdig, särskilt med hänvisning till fotot på rodnaden. Andra vuxna som hade närvarat på skolgården vid händelsen vittnade om att stämningen hade varit "hätsk" och att läraren hade varit mycket upprörd.

Enligt tingsrätten måste läraren dock, trots sin upprörda sinnesstämning, ha insett risken för att han skulle orsaka flickan smärta när han värjde sig mot henne.

Tingsrätten bedömde att läraren hade förhållit sig likgiltig till insikten och därmed utdelat slaget med uppsåt.

Läraren dömdes därför för ringa misshandel, till 50 dagsböter på totalt 10 500 kronor.

Nu frikänner dock Hovrätten för Västra Sverige läraren från åtalet.

Ingen sett slag
Hovrätten tar bland annat fasta på vad som angetts i rättsintyget, att fotografierna på flickans skuldra inte kan ligga till grund för en slutsats om vad som har orsakat rodnaden.

Läraren har visserligen rört vid flickan, men inget av vittnena har kunnat styrka att han faktiskt utdelade ett slag mot hennes skuldra. Hovrätten konstaterar därför att händelsen, oavsett om det förekom fysisk kontakt mellan läraren och flickan som orsakade henne smärta, inte omfattas av åklagarens gärningspåstående.

Med upphävande av tingsrättens dom frikänns därför läraren från åtalet.

  • Alt-texten
    Johanna Andersson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt