Skip to content

Kvinna adopterades som vuxen av sin styvfar - utan att hon kände till det - får resning

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kvinnan adopterades 26 år gammal i slutet på 80-talet av sin styvfar. Men det skedde, säger hon, utan hennes kännedom - och uppdagades när hon hittade handlingar i sin döda mammas koffert. Nu ska adoptionsärendet prövas i rätten igen. 

 

Svea hovrätt beviljar resning för en kvinna i 60-årsåldern och förordnar att Västerås tingsrätt på nytt ska ta upp ett mål om adoption som avgjorts i slutet på 80-talet.

I avgörandet har tingsrätten beviljat en ansökan från kvinnans styvpappa om att få adoptera kvinnan, som då var 26 år gammal.

Undertecknat sdamtycke
Ansökan har grundat sig på ett undertecknat samtycke från kvinnan - något som krävs när den som adopteras är över elva år gammal.

Kvinnan har i sin resningsansökan förklarat att hon i alla år trott att styvpappan var hennes biologiska pappa, men att hon under 2012 fick veta att så inte var fallet, när hennes biologiska halvbror tog kontakt med henne.

Hon utgick då ifrån att styvpappan hade adopterat henne när hon var helt liten.

Hittade handlingar
Kvinnans mamma gick bort i början av 2016 och det var först när kvinnan gick igenom mammans koffert med foton och handlingar som "alla hemligheter uppdagades".

I kofferten fanns bland annat adoptionsansökan, som alltså gjorts när kvinnan var vuxen - utan hennes vetskap.

Samtycket till adoptionen måste enligt kvinnan ha undertecknats av någon annan.

"Kan inte minnas"
Styvpappan har hörts i hovrätten och, i motsats till kvinnan, uppgett att alla familjemedlemmar var införstådda med adoptionsbeslutet - men att han inte kan minnas hur det gick till när ansökningshandlingarna undertecknades.

Kvinnan har åberopat ett utlåtande från Nationellt forensiskt centrum, NFC, som anger att underskriften "ger ett något ansträngt intryck" med "statiskt penntryck" - men att slutsatsen sammantaget varken talar för eller emot att kvinnans underskrift är äkta.

Enligt hovrätten framstår kvinnans uppgifter om bristande kännedom om adoptionsansökan "i viss mån som säregna".

"Gjort sannolikt"
Hennes styvpappa har dock inte ifrågasatt hennes "klara uppgift" om att hon inte undertecknat medgivandet och NFC:s utlåtande talar heller inte emot detta påstående.

Bedömningen av det nya materialets bevisvärde försvåras av den långa tid som gått, men hovrätten anser ändå att kvinnan har gjort sannolikt att tingsrätten inte hade godkänt adoptionen utan efterforskningar om man haft tillgång till det nya materialet.

Hovrätten beviljar därför resning och adoptionsärendet ska nu tas upp på nytt i tingsrätten.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt