Skip to content

"Kan ta lång tid innan stölder upptäcks" - stora brister i säkerhetsarbetet vid statliga museer

De statliga centralmuseerna har bristande kontroll på vilka föremål de har i sina samlingar, var dessa föremål finns eller i vilket skick de är. Museerna vidtar inte heller tillräckliga åtgärder för att för-hindra stölder och skadegörelse, och har svårt att leva upp till godtagbar nivå vad gäller skyddet mot långsiktig förstörelse. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning. 

 

- Museerna har inte tillräckliga kunskaper om vilka föremål de förvaltar, var de finns och i vilket skick de är. Vid ett av museerna är till exempel bara en fjärdedel av föremålen registrerade och museet känner endast till placeringen för sjuttio procent av föremålen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen har granskat hur de 13 så kallade centralmuseerna arbetar med säkerhetsfrågor i sina samlingar.

Inte rimlig säkerhetsgrad
Granskningen visar att museernas säkerhetsarbete inte leder "till en rimlig grad av säkerhet".

Kvaliteten i arbetet varierar mellan och inom centralmuseerna och Riksantikvarieämbetet skulle enligt Riksrevisionen kunna göra mer för att stödja museernas säkerhetsarbete.

Riksrevisionen riktar bland annat kritik mot museernas bristande ordning på samlingarna, något som delvis beror på att alla föremål under lång tid inte har registrerats på ett betryggande sätt.

Dessutom har endast ett av de granskade museerna tagit fram en plan som beskriver hur föremål och dokument som är prioriterade ska räddas vid en allvarlig nödsituation – trots att alla museer som är statliga myndigheter är skyldiga att ha en sådan.

Hälften av museerna har otillräckligt skalskydd
Utöver den bristande ordningen på samlingarna visar granskningen dessutom att museernas åtgärder mot stöld och skadegörelse är otillräckliga.

Hälften av museerna bedöms av Riksrevisionen ha ändamålsenliga skalskydd medan övriga har svårt att göra de installationer som behövs på grund av skyddet av byggnadernas kulturvärden.

Flera museer har dessutom otydliga rutiner för tillträde för hantverkare, forskare, volontärer och andra externa personer.

Det hör dessutom till undantagen att museerna vid rekrytering av personal som ska ha tillgång till samlingarna begär in utdrag från belastningsregistret eller gör kreditupplysningar.

"Kan dröja innan stölder upptäcks"
Enligt Per Dackenberg, projektledare för granskningen, riskerar den bristande kontrollen över samlingarnas föremål leda till att stölder passerar utan att museerna uppmärksammar detta. 

- Med tanke på att museerna har miljontals föremål i sina samlingar och endast gör stickprovsinventeringar riskerar det att ta mycket lång tid innan en stöld upptäcks. Bra riktlinjer för tillträdesbegränsning och vandelskontroll av nyanställda kan förebygga stölder, säger han. 

Riksrevisionen uppmanar därför de statliga centralmuseerna att bland annat prioritera arbetet med att stärka spårbarheten i samlingarna och påbörja arbetet med att upprätta och implementera så kallad restvärdesplaner, för att kunna föra de mest värdefulla föremålen i säkerhet vid allvarliga situationer.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt