Skip to content

"Kan bli aktuellt att återvända för vissa grupper" - nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan

Foto: Rahmat Gul/AP/TT

Säkerhetssituationen i Afghanistan är fortsatt allvarlig men konfliktnivån skiljer sig mellan de olika provinserna. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om säkerhetssituationen i landet.

 

- Förändringarna jämfört med det rättsliga ställningstagande som har gällt sedan augusti 2017 är små, men flera händelser och rapporter har lett till ett behov att justera bedömningen, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

Försämrad säkerhet i Nangarhar
Enligt ställningstagandet har säkerheten försämrats i provinsen Nangarhar som ligger i den östra delen av landet. Där bedömer Migrationsverket att alla och envar riskerar att drabbas av våldet, vilket innebär att ingen bör utvisas dit.

Enligt Migrationsverket är Nangarhar och Helmand, som ligger i den södra delen av landet, de provinser som vid halvårsskiftet 2018 hade flest antal registrerade civila offer per tusen invånare, samtidigt som upprorsgrupper utövar stark kontroll och har stort inflytande.

I provinsen Helmand kvarstår bedömningen från det tidigare ställningstagandet. 

En annan provins där konfliktintensiteten är hög är provinsen Ghazni. Enligt Migrationsverkets bedömning är det docl för tidigt att dra slutsatsen att det råder en situation där alla och envar riskerar att drabbas av urskillningslöst våld i provinsen, men Migrationsverket poängterar att det råder en fortsatt inre väpnad konflikt i provinsen och konfliktintensiteten är hög, vilket bör beaktas i de enskilda ärendena.

Förbättrad säkerhet i Uruzgan
En provins där situationen har förbättrats är enligt Migrationsverket provinsen Uruzgan i centrala Afghanistan.

I det tidigare rättsliga ställningstagandet gjorde Migrationsverket bedömningen att våldet i Uruzgan riskerar att drabba alla och envar. 

Men nu bedömer Migrationsverket att den inre väpnade konflikten inte längre riskerar att drabba alla och envar, bland annat mot bakgrund av en stor nedgång av antalet civila offer och internflyktingar under 2018.

- Vi anser alltså att det kan bli aktuellt att återvända till Uruzgan för vissa grupper. Men även om situationen i provinsen inte är lika allvarlig som tidigare är konfliktintensiteten fortsatt hög. Det behöver vi ta hänsyn till i bedömningen av om den sökande kan återvända dit, säger Fredrik Beijer.

Läget kan förändras
Migrationsverket understryker att säkerhetsläget i de olika provinserna kan komma att förändras snabbt, och att myndigheten bevakar utvecklingen kontinuerligt. 

Därför kan nya bedömningar av enskilda områden, exempelvis i form av rättsliga kommentarer, komma bli aktuella. 

 

 

Fakta om Migrationsverkets Afghanistanärenden 
- I januari 2019 hade Migrationsverket strax över 1000 asylärenden med en asylsökande från Afghanistan som väntade på prövning
- Av dessa ärenden är knappt 50 ensamkommande barn
- Just nu prövas över 7 500 överklagade asylärenden som rör afghanska medborgare i någon av landets fem migrationsdomstolar
- Mellan åren 2015 och 2018 har strax över 40 000 afghanska medborgare sökt asyl i Sverige.

Källa: Migrationsverket

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 


  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt