Skip to content

Kammarrätten går på filmbolagets linje - åldersgränsen för tecknad Spider-Man sju år

Foto: Sony Pictures Animation

Myndigheten tyckte Spider-Man-filmen var för våldsam och satte elvaårsgräns. Men filmbolaget överklagade och nu slår kammarrätten, efter att ha sett filmen, fast att den är godkänd för sjuåringar. 

 

Statens medieråds överklagande gällande åldersgränsen för den animerade filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” avslås i Kammarrätten i Stockholm och åldersgränsen sänks alltså från rådets ursprungliga gräns på elva år till sju år.

"Det goda mot det onda"
Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade tidigare att filmen visserligen ”innehåller upprepade strider och några obehagliga scener” men framhöll att filmens tema med superhjältar där ”det goda” slåss mot ”det onda” är vanligt förekommande inom populärkulturen och ”välbekant också för relativt små barn”.

Även sjuåringar är därför beredda på att det förekommer vissa ”actionssekvenser” i superhjältefilmer, menade domstolen.

Upplevs mindre verklig
Filmen är dessutom animerad och innehåller ”ett flertal serietidningslika inslag” som enligt rätten bidrar till att den upplevs mindre verklig.

Enligt domstolen är det också ”positivt för barn att ta del av filmens budskap om att det är möjligt att hitta gemenskap i en utsatt situation och att alla kan bli en superhjälte oavsett kön, etnicitet eller ålder”.

"Saknas rättsligt stöd"
Statens medieråds beslut om en åldersgräns på elva år – eftersom vissa inslag i filmen bedömts ”kunna medföra stark rädsla eller oro” – upphävdes därmed redan i förvaltningsrätten.

Medierådet överklagade och påpekade att det saknas rättsligt stöd för bedömningsgrunden vilka eventuella positiva effekter filmen har på åskådaren.

Kammarrätten framhåller att det saknas lagligt utrymme att ta hänsyn till en films informationsvärde eller historiska värde i prövningen på det sätt som förvaltningsrätten gjort.

"Vålla visst obehag"
Kammarrätten konstaterar att det ”finns ett antal scener som kan framstå som skrämmande och vålla visst obehag för barn i den aktuella åldersgruppen” men understryker samtidigt att de är snabbt övergående och inte så till karaktären att de ”kan anses medföra sådan stark rädsla, skräck, panik, oro eller förvirring” så att åldersgränsen ska sättas högre än sju år.

Trots att förvaltningsrätten alltså använt sig av bedömningsgrunder som saknar lagstöd, ändrar kammarrätten inte åldersgränsen.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt