Skip to content

Kammarrätten fastställer LVU-vård av barn som ökat kraftigt i vikt på bara en vecka

Foto: Jurek Holzer/TT

Föräldrarna tröstade sin son genom att ge homom mat. Efter att han på en vecka gått upp kraftigt i vikt omhändertogs han enligt LVU. Nu fastställer Kammarrätten vården. 

 

Socialnämnden i Uppsala kommun beslutade att tvångsomhänderta en pojke som vid tillfället endast var ett par månader gammal.

Sedan sedan pojkens födsel i augusti 2018 hade han, tillsammans med sina föräldrar, varit placerad på ett utredningshem.

Översteg med "fyra kurvor"
Vid ett besök på barnavårdscentral i slutet av september hade det framkommit att pojken ökat väldigt mycket i vikt och att han hade överstigit genomsnittskurvan med fyra kurvor under en vecka.

Personal vid utredningshemmet hade under tiden därefter observerat att pojkens föräldrar genomgående hade försökt trösta pojken genom att mata honom istället för att ge honom en napp eller vagga honom.

Tryckte in nappflaska
Vid flera tillfällen hade personalen sett att mamman försökt mata pojken när han sovit och att hon då försökt trycka in en nappflaska i hans stängda mun.

Eftersom föräldrarna ofta hade väckt sin son hade han haft svårt att hitta någon dygnsrytm och personalen hade uttryckt oro för att upplevdes slö och svår att få kontakt med.

Socialnämnden menade att föräldrarna brast i sin omsorg sin son och ansökte vid Förvaltningsrätten i Uppsala om att barnet skulle beredas vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Missförhållanden förelåg
Förvaltningsrätten konstaterade att nämndes uppgifter fick stöd av minnesanteckningar från utredningshemmet och ansåg det visat att nämnda missförhållanden förelåg.

Med beaktande av att föräldrarna, trots upprepad information, inte hade ändrat sitt agerande ansåg rätten att de hade en bristande insikt om barnets behov av omsorg.

Skiljaktiga meningar
Eftersom föräldrarna motsatt sig att barnet placerades utanför det egna hemmet var förutsättningarna för tvångsvård uppfyllda. Två av nämndemännen var dock av skiljaktig mening och ansåg att den vård som pojken behövde kunde tillgodoses i hemmet på frivillig väg genom från socialtjänsten.

Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som nu fastställer förvaltningsrättens avgörande utan någon närmare motivering.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt