Skip to content

JO skulle granska Pensionsmyndighetens olästa mejl - upptäckte att de har tusentals egna

Foto: Hasse Holmberg/TT

I sju år har ett stort antal mejl som skickats till Justioteombudsmannen, JO, aldrig lästs. Myndigheten skriver att det är på grund av ett "tekniskt fel" och att mejlen nu ska kontrolleras för att se om de kunnat ha betydelse för JO:s handläggning eller bedömningar av ärenden. 

 

I januari i år avslöjade Dagens Nyheter att Pensionsmyndigheten i åtta år haft en e-postlåda som ingen kontrollerade. Efter DN:s artiklar fattade JO förra veckan beslut om att inleda en granskning av Pensionsmyndighetens agerande. 

JO hade samma problem
Nu visar det sig att också JO har minst två obevakade e-postlådor. Enligt DN upptäckrte en tjänsteman e-postlådorna efter att de börjat granska Pensionsmyndigheten, och det handlar om runt 2400 mejl som gått till en så kallad "no-reply-adress", alltså en adress från vilken myndigheten gjort utskick, men som det inte skulle gå att svara till. 

"Mycket allvarligt"
- Det är förstås jättetråkigt. Det är mycket allvarligt att e-post från människor som försökt skriva till JO inte blivit lästa. Det är inte roligt. Samtidigt kan man säga att det är en påminnelse om att hur noga man än försöker vara så är ingen ofelbar, säger chefs-JO Elisabeth Rynning till DN. 

Går igenom alla mejl
Enligt JO är de två e-postlådorna nu spärrade, och man går nu igenom, och registrerar samtliga meddelanden "för individuell bedömning enligt JO:s ordinarie rutiner". 

Berörda kommer kontaktas
Enligt Justiteombudsmannen visar den första, översiktliga, genomgången att "merparten" av meddelandena har ett innehåll som " inte skulle ha påverkat JO:s handläggning eller bedömningar i tillsynen."

hemsidan uppger myndigheten att berörda personer kommer att kontaktas. 

"Avsändarna behöver alltså inte själva vidta några åtgärder."

JO har anmält sig själva till Datainspektionen. 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

 

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt