Skip to content

Inget umgänge med pappa mot tolvårings vilja - men hovrätten oenig om sonens bästa

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Pappan ville få vårdnaden om sin 12-årige son. Men både tings- och hovrätten säger nej - eftersom pojken själv inte vill träffa sin pappa. "Omständig-heterna är sådana att det saknas förutsättningar att tvinga fram ett umgänge mot sonens vilja", skriver rätten. 

 

En mamma väckte talan i Uppsala tingsrätt med yrkande om att domstolen skulle upphäva ett tidigare förordnat umgänge, som tingsrätten år 2009 förordnat mellan hennes tidigare partner och deras gemensamma, nu tolvårige son.

Pappan motsatte sig yrkandet och ville istället i första hand få ensam vårdnad om pojken.

Konfliktfylld relation
Tingsrätten konstaterade att utredningen visade att relationen mellan parterna varit konfliktfylld under hela sonens uppväxt. Umgänget hade dock fungerat fram till hösten 2016, då pojken börjat uttrycka att han inte ville träffa pappan.

Uppgifter om våld
Utredningen visade att pojken i olika sammanhang lämnat uppgifter om att han skulle ha utsatts för våld från pappan - uppgifter som både socialtjänsten och BUP bedömt vara trovärdiga.

Kan ha påverkats av mamman
Tingsrätten menade dock att det också framkommit andra uppgifter som innebar att det inte gick att utgå ifrån att så verkligen varit fallet - bland annat att pojken skulle ha påverkats av mamman.

Samtidigt ansåg tingsrätten att det inte gick att fastställa att hon medvetet skulle ha påverkat honom att säga sådana saker.

Höll fast sonen
Tingsrätten noterade dock särskilt två händelser som bevittnats av umgängesstödjaren: ett umgängestillfälle då pojkens farfar försökt hindra honom från att gå tillbaka in i bostaden när han inte ville träffa pappan och ett tillfälle då pappan hållit fast sonens handleder i tydligt syfte att hålla kvar sonen mot hans vilja.

Pappan uppgav avseende det senare tillfället att hans agerande varit befogat för att sonen är "hjärntvättad".

Pojkens vilja
Avseende pojkens vilja menade tingsrätten att det framstod som att han inte nått en sådan ålder och mognad att hans vilja skulle tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen, särskilt som det framkommit att en orsak till oviljan verkade vara att pojken inte fått bestämma aktivitet.

Saknas förutsättningar
Tingsrätten menade dock att det, främst mot bakgrund av att pojken rent fysiskt på tydligt sätt motsätter sig umgänge med pappan, saknas förutsättningar att tvinga fram ett umgänge.

Mammans talan bifölls därför.

Oenig hovrätt
Pappan överklagade till hovrätten som nu ansluter sig till tingsrättens bedömning, men också tillägger att pojkens vilja måste beaktas.

Pojken har lämnat uppgift om sin ovilja att träffa pappan till socialtjänsten, skolan och psykologen.

Han har också motiverat hur han känner för psykologen, som anser att sonen är resonerande och mogen för sin ålder.

Hovrättens bedömning innebär att tingsrättens dom fastställs.

En nämndeman är dock skiljaktig och menar att pappans yrkande om gemensam vårdnad och umgänge borde bifallas.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt