Skip to content

HFD underkänner Migrationsöverdomstolens beslut - säger ja till resning

Foto: Henrik Montgomery/TT

Migrationsverket nekade mannen uppehållstill-stånd. Men mannen överklagade, och skickade in komplettterande uppgifter. Men när Migrations-överdomstolen fattade sitt beslut fanns inte uppgifterna i akten. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beviljar resning i ett migrationsmål där Migrationsöverdomstolen, MiÖD, beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Migrationsverket avslog
Under hösten 2017 avslog Migrationsverket en mans ansökan om uppehållstillstånd – ett beslut som mannen överklagade till Migrationsdomstolen i Stockholm.

Efter avslag även där, överklagade mannen också till MiÖD – men begärde anstånd för att kunna komplettera med ytterligare uppgifter.

Anstånd beviljades och kompletteringen kom in till domstolen före anståndstidens utgång.

Uppgifter saknades
Kompletteringen tillfördes dock inte ärendeakten före överdomstolens avgörande den 22 januari 2019 och beslut om att neka mannen prövningstillstånd beslutades alltså i avsaknad av de kompletterade uppgifterna.

HFD bifaller därför nu mannens resningsansökan med hänvisning till att de handlingar som mannen kompletterat med inte tillförts akten när överdomstolen fattade sitt beslut om prövningstillstånd.

Målet återförvisas därför till MiÖD för ny prövning.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt