Skip to content

HD fastställer utvisningsbeslut för statslös palestinier - trots att han gift sig och ska bli pappa

Foto: Dagens Juridik

Den 28-årige statslöse mannen dömdes till fängelse och utvisning för att ha rånat en livsmedelsbutik. Högsta Domstolen slår nu fast att mannen ska utvisas till Libyen - trots att han är gift med en svenska som väntar hans barn. 

 

Högsta domstolen, HD, fastställer ett utvisningsbeslut för en 28-årig man till Libyen – trots att han är statslös palestinier.

Mannen beviljades i september 2016 tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i ett år, och även hans mamma och bror befinner sig i Sverige med tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd.

Rånade livsmedelsbutik
I augusti 2017 dömdes mannen i Ystads tingsrätt till två års fängelse för att tillsammans med fyra andra personer ha rånat en livsmedelsbutik.

Butiksinnehavaren har uppgett att han satt inne på sitt kontor när han såg på skärmen till övervakningskameran att fem maskerade män gick in i butiken, och strax efteråt rusade de in på kontoret.

Butiksinnehavaren blev sedan slagen och fasthållen, samtidigt som en av gärningsmännen riktade en pistol mot hans huvud – något som tingsrätten framhåller måste ha varit ”mycket skrämmande”.

Männen stal sedan bland annat kontanter och cigaretter innan de lämnade platsen.

Utvisad i tio år
Mot bakgrund av bland annat DNA-spår och vittnesiakttagelser fann tingsrätten det utrett att mannen var en av gärningsmännen.

Mannen dömdes till två års fängelse och utvisning med fem års återreseförbud. Hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg senare – mot bakgrund av bland annat det våld och vapen som använts vid rånet – att straffvärdet var högre än tingsrätten ansett.

Hovrätten ändrade därför underinstansens dom på så sätt att påföljden bestämdes till fängelse i två år och sex månader, samtidigt som återreseförbudet förlängdes till tio år.

HD prövade utvisningen
Efter att mannen överklagat domen beslutade HD att meddela prövningstillstånd i frågan om utvisning, men inte rörande målet i övrigt.

HD konstaterar att mannen – efter prövningen i hovrätt – har gift sig och nu väntar barn med en kvinna som är svensk medborgare.

Domstolen anser dock inte att detta är tillräckligt för att mannen ska anses ha en sådan anknytning till det svenska samhället att utvisning inte bör ske.

HD framhåller vidare att det inte är möjligt att bedöma om det generella verkställighetshindret för utvisning till Libyen kommer att bestå när mannen avtjänat sitt fängelsestraff och frågan om verkställighet blir aktuell.

Kortare fängelsestraff
Rätten konstaterar samtidigt att det faktum att mannen och hans hustru väntar barn innebär att utvisningen får anses förorsaka honom sådant men som bör beaktas vid straffmätningen.

HD ändrar därför hovrättens domslut på så sätt att fängelsestraffets längd bestäms till två år och tre månader, men fastställer domen i övrigt.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt