Skip to content

Förlorar mot ex-sambo i HD - har inte rätt till ersättning för renoveringar av hennes hus

Foto: Hasse Holmberg/TT

Mannen betalade över en kvarts miljon för renoveringar på sambons hus. När förhållandet sprack kort därefter ville han ha pengarna tillbaka - men Högsta Domstolen säger nej. Transaktionerna har "skett med utgångspunkt i att samboförhållandet skulle bestå".

 

När en person gör investeringar i sin sambos egendom uppstår det bara ett skuldförhållande om det finns en särskild överenskommelse om detta, enligt en dom från Högsta domstolen.

Kvinnan ägde fastigheten
Det handlar om en man och en kvinna, som tillsammans bott på en fastighet som kvinnan ägt innan samboförhållandet inletts - och som alltså inte varit så kallad samboegendom.

Mannen har under förhållandets sista månader betalat drygt 250 000 kronor för arbeten och installationer på fastigheten - men parterna har inte diskuterat om betalningarna var en gåva till sambon eller ett lån.

Gjorde gällande lån
Efter att förhållandet tagit slut har mannen krävt kvinnan på betalning och gjort gällande att betalningarna varit ett lån - samtidigt som kvinnan argumenterat för att de har utgjort en gåva.

Vann i tingsrätten
Mannen vann tvisten i Norrtälje tingsrätt, men Svea hovrätt gick på kvinnans linje och slog fast att transaktionerna inte hade utgjort något lån.

"Ekonomisk gemenskap"
HD går på motsvarande linje som hovrätten och slår fast att bevisbördan ska ligga på den sambo som påstår att ett lån ingåtts med hänvisning till "den ekonomiska gemenskap som sambor lever i och som normalt innefattar ett mycket stort antal ekonomiska händelser".

Mannen har inte bevisat att det har handlat om ett lån och redan hans egna uppgifter visar att transaktionerna "skett med utgångspunkt i att samboförhållandet skulle bestå".

"Obehörig vinst"
Mannen har alternativt gjort gällande att kvinnan ska vara återbetalningsskyldig oavsett ett eventuellt lån - eftersom hon annars skulle göra en obehörig vinst.

Man skulle enligt HD också kunna argumentera för en obehörig vinst, i fall där parrelationen upphör och "den tillskjutande sambon" inte hinner få nytta av sin investering.

Finns goda möjligheter
Detta skulle kunna motiveras från "allmänna rättvisesynpunkter". Det finns samtidigt goda möjligheter att reglera ekonomiska mellanhavanden genom dokumenterade låneavtal och liknande - samtidigt som man bör vara restriktiv med att "knyta nya rättsföljder till själva det förhållandet att sambor separerar".

Avslag på anspråk
En ersättningsrätt skulle också kunna leda till oförutsedda skuldförhållanden i form av "inlåsningseffekter" - där en sambo inte anser sig ha råd att separera.

Mannens anspråk avslås därför.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt